ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини
Повод за гордост

Поздравяваме нашите седмокласници и техните учители - г-жа Снежана Царова, г-жа Славка Власова и г-жа Мария Домовчийска за постигнатия най-висок резултат в община Раковски на проведените изпити от Национално външно оценяване по български език и литература и математика в VІІ клас.

Училището ни е на 17-мо място по среден бал от всички 140 училища в област Пловдив, участвали в национално външно оценяване в VІІ клас.

Благодарим Ви, че ни накарахте да се гордеем с Вас!
12 юли 2019 година
Изпращане на VІІ клас, випуск 2019 година

Днес, 02.07.2019 г., изпратихме с кратко тържество нашите страхотни седмокласници.
14 ученици завършиха основното си образование с отличен успех, като от тях 8 са пълни отличници и са завършили с пълно отличие V, VІ и VІІ клас в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски:

1. Мариела Антонова VІІ б клас - пълен отличник на випуск 2019 г.;
2. Габриела Бъмбина VІІ а клас - пълен отличник на випуск 2019 г.;
3. Йосиф Гаджев VІІ а клас - пълен отличник на випуск 2019 г.;
4. Анжелина Гендова VІІ б клас - пълен отличник на випуск 2019 г.;
5. Джесика Иванова VІІ б клас- пълен отличник на випуск 2019 г.;
6. Мила Карагеоргиева VІІ а клас - пълен отличник на випуск 2019 г.;
7. Михаела Ячева VІІ а клас - пълен отличник на випуск 2019 г.;
8. Михаел Жеков VІІ б клас - пълен отличник на випуск 2019 г.;
9. Наталия Табакова VІІ а клас - пълно отличие през 2018/2019 уч. година;
10. Терез Земярска VІІ а клас - пълно отличие през 2018/2019 уч. година;
11. Мария Хаджиева VІІ б клас - пълно отличие през 2018/2019 уч. година;
12. Валентин Домовчийски VІІ в клас - пълно отличие през 2018/2019 уч. година;
13. Лияна Бориспасова VІІ в клас - пълно отличие през 2018/2019 уч. година;
14. Ивелина Боргоджийска VІІ в клас - пълно отличие през 2018/2019 уч. година;

100% от учениците ни се явиха на НВО по БЕЛ и математика в VІІ клас през 2018/2019 уч. година. Резултатите, които показаха ни правят изключително горди и още по целеустремени в работата ни занапред.
Средния успех на НВО на нашите ученици е:
 • по БЕЛ - 62.84 точки (53.62 т. - средно за мъжете; 69.30 т. - средно за жените). Средния успех за областта по БЕЛ е 52.65 т. (47.17 т. - мъже; 58.34 т. - жени) Средният успех по БЕЛ за страната е 53.06 т. (47.53 т. -мъже; 58.93 т. - жени);
 • по математика - 46.47 точки (39.26 т. - средно за мъжете; 51.28 т. - средно за жените). Средният успех за областта по математика е 34.66 т. (32.55 т. - мъже; 36.86 т. - жени). Средният успех по математика за страната е 33.62 т. (32.06 т. - мъже; 35.28 т. - жени).

Благодарим Ви, деца! Пожелаваме Ви успех и в класирането за прием след VІІ клас.
2 юли 2019 година
Вестник "Ботевци"

Представяме Ви 2-ри и 3-ти брой на вестник "Ботевци".

Вестникът се подготвя от група за занимания по интереси с ръководител г-жа Невена Бодушка - учител по история и цивилизации.

2 юли 2019 година
Център за прием на документи за кандидатстване след VІІ клас

Училището ни отново е определено за център за прием за документи за кандидатстване след VІІ клас.

 • Участие в класирането
  Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. се осъществява в периода от 03 юли 2019 г. до 05 юли 2019 г.
  Всеки ученик може да избере само един от двата начина за подаване на заявление: онлайн кандидатстване или чрез подаване на хартиено заявление в едно от определените училища-центрове за приемане на документи.
  Ако сте решили да подадете онлайн заявление, следва да имате предвид следното:
  - входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който ще намерите в служебните бележки за допускане до изпитите или в служебните бележки с резултатите от положените изпити;
  - въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Въвеждане на желания“, като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на територията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;
  - заявление за кандидатстване за участие в първо класиране за прием в 8 клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да бъде анулирано или коригирано;
  - попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им;
  - ако ученикът кандидатства и за професионални паралелки, задължително прикачва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар /след като натисне бутон „Прикачване на медицинско (PDF)“.
  - за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Запис“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;
  - въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
  Ако не желаете да кандидатствате онлайн, заявление може да изтеглите от сайта на РУО – Пловдив, където ще бъде публикувано, или да получите бланка, да я попълните и подадате в един от центровете за прием на документи. В центъра за прием на документи е необходимо да представите: служебна бележка на ученика с входящия му номер и медицинско свидетелство, ако кандидатства в професионална паралелка.

  Работно време на центровете:
  І класиране: от 03.07 до 05.07 - 08.00 до 18.00 часа
  ІІІ класиране: от 24.07 до 25.07 – 08.00 до 18.00 часа
  В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили VІІ клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика, като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема за 0 точки. За паралелките с профил „Музика“ и „Физическо възпитание и спорт“ може да се кандидатства само с успешно положен изпит за проверка на способностите. Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 11.07.2019 г.

  Учениците, които не са класирани на І етап участват във ІІ етап на класиране автоматично. Класираните на І етап ученици се записват в училището, в което са класирани. Учениците, които желаят да участват във ІІ етап на класиране подават заявление в училището, в което са класирани на І етап, до 16.07.2019 г. Участниците във ІІ класиране запазват мястото си от І класиране само ако не бъдат класирани на по-предно свое желание.
  Изпитът за проверка на способностите по спорт се полага в СУ “Петко Р. Славейков” – Кричим по график в периода 25.06-26.06.2019 г. Изпитът за проверка на способностите по музика се полага в СУ “Любен Каравелов” - Пловдив и СУ „П. Р. Славейков“ – Кричим на 24.06.2019 г.
  Служебна бележка с резултата от положения изпит за проверка на способностите се издава от училището, в което е положен изпитът, до 02.07.2019 г.

29 юни 2019 година
Информация за седмокласниците и техните родители

Ново!
Във връзка с постъпили въпроси и писмо от МОН с изх. №9105-200/11.06.2019 г. относно организирането и провеждането на национално външно оценяване в VІІ клас по БЕЛ и математика следва да имате предвид, че:

- указанията за работа на учениците могат да се отделят от изпитните материали само след като учениците приключат работа и идентификационната бланка е попълнена и подписана от квестор, отделена и поставена в малкия бял плик;

- на листовете за отговори не се пише двустранно;

- на свитъците за белова се пише двустранно;

- на листовете с надпис "Чернова" се пише двустранно;

- листовете за чернова могат да бъдат откъснати при необходимост, но задължително се поставят в големия плик за изпитната работа и квесторът е задължен да следи за това.

Министерството на образованието и науката публикува новите модели бланки на изпитните материали за НВО по БЕЛ и математика за 7. клас:


 • Информационен видеоклип за инструктаж на квесторите и учениците:
;

11 юни 2019 година
Повод за гордост

Поздравяваме всички четвъртокласници и техните учители (г-жа Даниела Говедарска, г-жа Мария Котова и г-жа Ивелина Масалджийска) за постигнатия най-висок резултат в община Раковски на проведените изпити от Национално външно оценяване по български език и литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото!

Училището ни е на 47-мо място по среден бал от всички 153 училища в област Пловдив, участвали в национално външно оценяване в 4. клас.

Благодарим Ви, че ни накарахте да се гордеем с Вас!
6 юни 2019 година
Родителска среща във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

На 29.05.2019 г. в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски бе проведена информативна родителска среща с родителите на децата, които предстои да бъдат записани в подготвителна група 5 и 6 годишни, през 2019/2020 уч. година. 100% от децата в ПГ в училище са от ромски произход.
На срещата, освен родители и ръководството на училището, присъстваха: г-н Веселин Делипетров - секретар на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Раковски, г-жа Гинка Чулева от отдел "Закрила на детето" гр. Раковски, г-жа Ана Лачева от Социално подпомагане - гр. Раковски, г-жа Красимира Патазова и г-н Атанас Атанасов и г-жа Пенка Ячева от ЦОП- гр. Раковски, г-жа Печева - директор на ДГ "Щастливо детство" - гр. Раковски и г-н Иван Гаджев - от РУП Раковски. По покана на Центъра за обществена подкрепа на срещата присъстваха и сем. Русеви, като медиатори.
На срещата бяха обсъдени настоящите правила и задължения на родителите към образованието на децата им, добрите примери, успешните начини, методи и действия за превенция на ранното отпадане и др. текущи въпроси.
Надяваме се, добрият диалог, на който поставихме началото на тази среща, да продължи и в бъдеще.
29 май 2019 година
Честване на 24 май - Ден на славянската писменост и култура

Представяме Ви тържеството, с което отбелязахме деня на славянската писменост и култура. На празненството бяха отличени най-добрите ученици, показали високи резултати на олимпиадите и състезанията през 2018/2019 учебна година.

Трима ученици са носители на приза "Ученик на годината" за 2018/2019 уч. година, който директора на училището ни г-жа Кремена Алексиева им връчи:

* Натали Антонова от ІІІ а клас, класирана на 4-то място на международния кръг на състезанието по английски език "Hippo";
* Мариела Антонова от VІІ б клас, участник с високи резултати на областните кръгове на олимпиадите по математика, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия;
* Лияна Бориспасова от VІІ в клас, участник на национален кръг на състезание по английски език "Spelling Bee" и в областен кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.

Поздравяваме с празника всички наши ученици, техните родители и общественост! Върви, народе възродени!

24 май 2019 година
Вестник "Ботевци"

Представяме Ви 1-ви брой на вестник "Ботевци".

Вестникът се подготвя от група за занимания по интереси с ръководител г-жа Невена Бодушка - учител по история и цивилизации.

21 май 2019 година
Спечелен проект по програма Еразъм+

Happy, happy, happy! Erasmus+ KA1 project approved!

Отличната квалификация на педагогическите специалисти на ОУ “Христо Ботев“ винаги е била приоритетна цел в стратегията на училището. Щастливи сме да споделим радостта си – проект „Иновации за активно учене“ по програма Еразъм+ КД1 е одобрен от Европейската комисия и ще стартира от 1.06.2019г. Той включва обучение на на учители от училището в следните тематични направления: "Въведение в кодирането и роботиката", "Съдържателно-езиково интегрирано обучение в начален етап" и "Обърната класна стая" във Флоренция, Италия.

Скъпи деца, очакват Ви много нови приключения по пътя на знанието и Вашите учители ще са готови да Ви поведат към тях!
18 май 2019 година
Конкурс "Животът на един щъркел"

Гордеем се с нашите победители - Йоана Гендова и Росен Плачков! Благодарим на всички деца, които се включиха с рисунки в конкурса!

18 май 2019 година
Състезание "HIPPO" 2019

Поздравления за Натали Антонова от 3.а клас  и г-жа Веселина Гаджева за постигнатото 4-то място на международната олимпиада по английски език "HIPPO" в Лидо де Йезоло, Италия. От общо 36000 участници, Натали Антонова е на 4 позиция.

Браво, Нати! Гордеем се с теб!
13 май 2019 година

Международен проект "Евромозайка"  по програма Еразъм+

От 7-ми до 9-ти май ОУ "Христо Ботев" е домакин на последната транснационална среща по международен проект "Евромозайка", финансиран по програма "Еразъм+ КД2 на Европейския съюз.

Днес с голямо вълнение посрещнахме учителите от 7 европейски училища. Децата ни ги приветстваха с песни и танци, и по стар български обичай с хляб и сол.

Гостите ни бяха изключително впечатлени от всичко видяно в училище: от материалната база и многото изложби с неща, изработени от ученици до реда и поведението на децата ни.
Сърдечно благодарим на Хора на училището, на танцьорите от ансамбъл Китчица и на всички ученици и учители, които активно се включиха в програмата по посрещането!
Благодарим на Никола Тотов, Мариела Антонова, Терез Земярска, Йосиф Гаджев, Петър Власов и Стефан Киманов, които днес придружаваха гостите навсякъде и превеждаха на английски език!
Благодарности и на отец Румен, който прие гостите и учениците ни в църквата!
Изключителна благодарност изказваме на родителите, които ни подкрепиха и приготвиха типични домашни ястия за обяд! А, също така, и на майките, които отделиха от времето си, за да украсят залата!
Училището ни очарова всеки, защото ви има всички вас.
Благодарим ви!
7 май 2019 година
Посещение на музей на открито - Малтепе, с. Маноле

Ученици от III, V и VI клас имаха възможността да прекарат вълнуващ следобед в музея на открито. Докато едните, в роля на археолози, търсеха древни находки, другите овладяваха изкуството на грънчарството. Посещението бе осъществено и финансирано по проект "Евромозайка", програма Еразъм+ КД 2 на ЕС.

18 април 2019 година

Състезание "Млад огнеборец"

Отборът ни "Млад огнеборец" спечели първо място на общински кръг! Поздравления за отбора и успех на областното ниво следващия месец!


18 април 2019 година
Открит урок по Конституция

Днес, 16.04.2019 г. отбелязахме 140 години от приемането на Търновската конституция, с открит урок по история и цивилизации в VІ-ти и VІІ-ми клас.

Урокът започна с кратка презентация, подготвена от Джесика Иванова, Мариела Антонова, Михаела Ячева и Терез Земярска от 7. клас. В хода на инициативата, под ръководството на г-жа Невена Бодушка, учениците работиха в групи, като "либерали", "консерватори" и "народни представители".
Всяка от групите на "либералите" и "консерваторите" имаше за задача да представи идеите и вижданията си, с които на убеди членовете на групата на "народните представители" за кого да гласува.

Благодарим на всички наши ученици, които се включиха в открития урок по Конституция.

16 април 2019 година

Състезание по английски език "Hippo"

Честито на Натали Антонова от III-ти клас , която е финалист в международната олимпиада по английски език "HIPPO"! Натали ще се състезава на финала - 11-12 май, в Лидо ди Йезоло (Венеция), Италия. Пожелаваме й здраве и успех!

ОУ "Христо Ботев" се гордее и с останалите полуфиналисти - Никола Тотов, Ани Аянска и Александра Власова, които се представиха много успешно и само няколко точки ги делят от финала!

15 април 2019 година

"Седмица на здравето"

В периода от 8 до 12 април 2019 година в Община Раковски бе проведена кампания на под надслов  „Седмица на здравето”. В ОУ „ Христо Ботев”-  гр. Раковски, занятията се проведоха с подкрепата на Община Раковски, ЦОП - Раковски, доброволци от БЧК, активисти на Сдружение „ Рето- Надежда”, учители и ученици.

8-12 април 2019 година
Прием в І-ви и V-ти клас за 2019/2020 учебна година

Уважаеми родители,
приемът на учениците в първи клас за учебната 2019/2020 година ще се осъществи съгласно Решение на Педагогически съвет, на база общинската система за прием и след становище на Обществения съвет към училището, а именно:
 • 1. клас - 4 паралелеки;
 • 5. клас - 3 паралелки.
 
Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. В училищата на град Раковски има места за всички желаещи. За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест. Децата с настоящ адрес извън град Раковски, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата. По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Предвижда се класирането да е най-рано в края на месец юни. При голям брой кандидати за прием в първи клас се прилагат и следните критерии:
       1. деца, завършили подготвителна група в училище;
       2. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
       3. дете с трайни увреждания над 50%;
       4. дете с двама починали родители;
       5. близост до местоработата на един от родителите.
 
Отлагане от първи клас
Във връзка с организиране на дейностите по Наредбата за приобщаващото образование за отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП , които следва да постъпят в първи клас през учебната 2019-2020 г. родителите трябва да подадат заявление и документи, посочени в Наредбата за приобщаващото образование към РЦПППО- гр. Пловдив.

29 март 2019 година
Spelling Bee 2019

Поздравления за нашите пчелички, които се представиха блестящо на регионалното състезание "Spelling bee" в гр.Пловдив! В кръга на победителите Натали Антонова от III клас, която бе най-малкия участник, завърши на шесто място, а в кръга на претендентите Лияна Бориспасова от VII клас зае първо място и през м. април ще представи училището ни на финала в гр. София.

Огромни благодарности на нашите деца за положения труд и старание! Congratulations!

23 март 2019 година

Състезание БУКВОПЛЕТ
7 март 2019 година
Честита Баба Марта!

Бъдете здрави, румени, засмени! Поздрав от талантливите ученици на ОУ „Христо Ботев”, гр. Раковски


1 март 2019 година

Spelling Bee 2019

След 19 кръга и много оспорван Шампионски кръг , Натали Антонова от III клас спечели първото място с думите "sympathetic" и "pomegranate". На второ място е Лияна Бориспасова от VII клас. Те ще ни представят на регионалното състезание в Пловдив. Успех, пчелички!

Безкрайно се гордеем с всички участници, които показаха завидни познания по английски език! Поздравления!1 март 2019 година

Благотворителен базар с мартенички

На 27 февруари 2019 г. учениците от ІІ в и ІІ г клас, които са на целодневно обучение, организираха благотворителен базар за продажба на мартенички, които са изработени от тях часовете им "Занимания по интереси".

Всички средства от базара ще бъдат дарени на "Каритас".
Благодарим на всички, които се включиха в инициативата!
Учител ЦДО: Златка Николова
27 февруари 2019 година

"Не на тормоза" в училище

Всяка година в последната сряда на февруари в ОУ “Христо Ботев” гр. Раковски отбелязваме международния Ден за борба с тормоза в училище. По традиция и тази година на 27 февруари /сряда/ ще кажем НЕ НА ТОРМОЗА, обличайки се в розово и участвайки в различни занимания. Ще призовем всички около нас да бъдат по- добри и толерантни във взаимоотношенията си. Отбелязването на Деня ни подканя да помислим как да постъпваме в ситуации на тормоз, че има как и можем да се противопоставяме на тормоза всеки ден.

Инициативата датира от 2007 г., когато две момчета в Канада застават зад гърба на свой приятел и съученик, който бил тормозен, защото дошъл на училище с розово поло. Дейвид Шепърд и Травис Прайс купуват розови тениски и на следващия ден раздават на всички в училище, които дръзват да се включат. А те се оказали много. „Тогава научих, че двама души могат да измислят нещо и да постигнат чудеса“, казва Травис Прайс, който през 2007 е бил на 17 години. „Най-накрая някой да застане зад гърба на по-слабото хлапе.“
Как да се включите?
-ако сте ученик, споделете с вашите съученици, приятели, брат или сестра идеята да носите розова тениска на самия ден 27 февруари.
-ако сте родител, можете да сложите розова риза, блуза, шал или лентичка в знак на солидарност, поканете и други родители и ваши приятели да направят същото, изпращайки децата си до училището в сряда, 27 февруари.
Организатор на инициативата в училище е пед. съветник - г-жа Елена Гаджева.
27 февруари 2019 година

Лига на класовете

На 27.11.2018 г учениците от III "а" и ІІІ "б"клас при ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски, се включиха в инициативата „Лига на класовете”, организирана от Община Раковски и Местна Комисия за борба с противообществените прояви и предадоха огромно количество пластмасови капачки. Средствата събрани от рециклираните капачки ще помогнат за закупуването на специални съоръжения за деца с увреждания.

Класни ръководители на ІІІ а и ІІІ б клас: г-жа А. Боргоджийска и г-жа А. Димитрова

29 ноември 2018 година
Електронен дневник

Уважаеми родители и ученици, от 2018/2019 учебна година ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски е прието в списъка на иновативните училища на Република България, съгласно Решение № 472/от 09.07.2018 г. на Министерски съвет.

Името на проекта ни за иновативно училище е "Иновативни решения за успешно и желано училище". Горди сме да съобщим, че първата от иновациите които планирахме е вече факт, а именно преминаването изцяло от хартиен към електронен дневник. През месец юли 2018 година, всички педагогически специалисти в училище бяха обучени да работят и използват електронния дневник на платформата АдминПлюс. Предстои втора стъпка за приложението на иновацията, в която ще се включат и всички родители на нашите ученици. За достъп до платформата използвайте браузърите Mozilla Firefox или Google Chrom. Платформата не работи с Internet Explorer.

 • На първата за учебната година родителска среща, всеки родител ще получи от съответния класен ръководител КОД за регистрация в ел. платформа на АдминПлюс - https://login.adminplus.bg/.
 • За създаване на профил, натискате бутон "Регистрация";
 • За потребителско име се ползва валиден e-mail адрес. Моля уверете се, че въведеният e-mail адрес е правилен, защото на него ще получавате съобщения от платформата;
 • С един e-mail адрес може да се регистрира само един профил. В случай, че сте родител на повече от едно дете и сте получили повече от един код, допълнителните кодове могат да добавят към профила след регистрацията;
 • Паролата трябва да съдържа малки, големи букви и число и да бъде дълга най-малко 8 символа  (валидни символи са латински букви, числа, специални символи);
 • За достъп до електрония дневник и модулите от платформата АдминПлюс, въведете e-mail и парола, използвани при регистрацията.
8 октомври 2018 година

Лига на класовете

В петъчния следобед на 12.10.2018г. учениците от III б и III г клас се включиха в инициативата „Лига на класовете“, организирана от Община Раковски и Местна Комисия за борба с противообществени прояви.
Доброволческите групи нахлузиха ръкавици, препасаха торбички и с голямо желание и усмивки почистиха Детския парк до Поликлиниката и Централния площад „Европа“.
Целта на каузата е децата да видят как ежедневните ни навици да изхвърляме боклуци по улиците се отразява на околната среда.
Надяваме се малките „еколози“ да продължават да бъдат все така отговорни спрямо събирането на отпадъци и изхвърлянето им в определените за това места.

12 октомври 2018 година

Капачки за усмивки

Четвъртокласниците от ІV б клас, с класен ръководител г-жа Мария Котова и третокласниците от ІІІ г клас, с класен ръководител г-жа Ивана Лесова се включиха активно в благотворителна кампания, която нарекоха "Капачки за усмивки". Събраните пластмасови капачки ще бъдат рециклирани и набраните средства ще помогнат за закупуване на специални съоръжения за деца с увреждания.
Нека заедно да дадем възможност на тези деца да играят със своите връстници!
5 октомври 2018 година

26 септември - Европейски ден на езиците
Съществуват между 6000 и 7000 езика в света, които се говорят от 7 млрд. души в 189 независими територии.
Има около 225 местни езика в Европа, което е грубо 3 % от всички езици в света. Те са свързани един с друг като членовете на семейство. Повечето европейски езици принадлежат на голямото Индо-европейско езиково семейство.
Днес в ОУ "Христо Ботев" отбелязахме Европейския ден на езиците с игра-викторина, а част от учениците изработиха езикови кръгове с думи на няколко езика.

26 септември 2018 година

 
Театралната група на ОУ "Христо Ботев" - за пореден път с много награди от международен фестивал

 
От  6 до 12 юли в гр. Балчик се проведе Десетия международен фестивал на изкуствата на английски език "Светът в детските длани" 2018 г. Участваха 320 ученици от България и Русия в различни категории и номинации.
Театралната група на ОУ „Христо Ботев“ – English Language Hunters, под ръководството на Моника Даржалиева-Косова и Милена Лесова се представи блестящо на този престижен форум.
В категория „Драматично изкуство на английски език“ участниците  завоюваха второ място с едноактната пиеса “The First Dictionary Seller, а с представянето на ритуала "Прошки" в категория „Фолклор“ заслужено грабнаха първо място. В номинация „Рецитация“ Петър Пеев зае трето място при над 14 годишните, а Анжелина Гендова - първо място във втора възрастова група.
Всички участници получиха медали, международен сертификат за участие в мастър-клас по актьорско майсторство, тениски и раници.

ОУ „Христо Ботев“ благодари на участниците и техните ръководители за упорития труд и всеотдайност за издигане престижа на училището.
14 юли 2018 година
Честване на 155 годишнината на ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски29 юни 2018 година
Кметът на град Раковски - г-н Павел Гуджеров отново стана ученик

Кметът на град Раковски - г-н Павел Гуджеров и заместник кмета по образованието в община Раковски - г-жа Татяна Бакова влязоха в час по проект "Твоят час". В занятията участваха ученици от VІ клас от група за занимания по интереси "Клуб Природознание", с ръководител г-жа Валентина Иванчева.

Гостите наблюдаваха и експериметираха с химични вещества и реакции, природни и химични индикатори и проведоха опити, свързани с химичните реакции неутрализация и самозапалване. Лично директорът на училището ни - г-жа Кремена Алексиева, следеше за правилното и безопастно провеждане на експериментите.

Като всяко порастнало момче запазил детското в себе си г-н Павел Гуджеров с приключенски дух и с искрен интерес изпълняваше наставленията на преподавателите и заедно с учениците очакваше резултата от химичните опити. Той сподели, че ако навремето, когато е бил ученик е имал възможност да учи в такъв кабинет със сигурност би станал химик, а не икономист. Гостите бяха впечатлени от новото оборудване на кабинета по природни науки, което помага за развитие на уменията за учене, компетентностите и творческите способности на учениците.

Благодарим за подкрепата и добрите отзиви за работата и усилията, които полагаме, за да направим училището ни привлекателно за учениците.

26 февруари 2018 година
Красивият ни двор стана още по-красив!

С помощта на родителите на учениците от ІІ-ри клас и техните учители, дворът на училището се превърна в още по-красиво място за игри и забавления.

Учители на ІІ-ри клас: г-жа Ана Боргоджийска, г-жа Ана Димитрова, г-жа Янка Арлашка и г-жа Ивана Лесова


20 януари 2018 година
 Думи от нашия директор

    Приключи учебната 2016/2017 година. С въвеждането на новия закон за предучилищно и училищно образование тя се оказа година на предизвикателства за всички ни. Въпреки това благодарение на отговорната работа на целия ни екип тя бе и година на удовлетворение, на успехи, на ползотворни резултати. Това радва нас като учители, но и носи спокойствие на родителите, че са поверили децата си в сигурни ръце.
 
    Училището ни гради име сред останалите училища в Община Раковски и в област Пловдив. И това не остава незабелязано. Последното голямо признание, което е както признание за мен като директор, така и признание за труда на всички учители в ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски, е наградата на РУО – Пловдив. Това отличие се дава за висок професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование на област Пловдив.
 
   Благодаря Ви, скъпи колеги, за доверието да работим заедно, за енергията и любовта, която влагате в работата си, за усилията, въпреки трудностите, да съхранявате духовността и интереса към знанието у децата.
 
   За да бъде успешно едно училище, то не се нуждае само от директор, то се нуждае от екип, от хора, които заедно да постигат общи цели. Затова, колеги, тази награда е признание за нашето общо дело, което е ОУ „Христо Ботев” – гр. Раковски.
 
 Благодаря Ви!

Кремена Алексиева - директор на ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски
28 юни 2017 година
III-та Регионална конференция на началните учители от област Пловдив "Училището - място за деца", Пловдив, 31.03. - 01.04.2017 г.

Уважаеми родители и ученици, за нас е изключителна чест да ви представим филма за училището ни - "Приказка за едно голямо училище в едно малко градче", който представя дейността на педагогическия колектив за обучение и възпитание на учениците в начален етап и бе представен на III-та Регионална конференция на началните учители от област Пловдив "Училището - място за деца", Пловдив, 31.03. - 01.04.2017 г.

Темата на конференцията бе "Компетентностен подход в обучението". Тя премина под патронажа на г-жа Иванка Киркова- началник на Регионалното управление на образованието - град Пловдив. Гости на събитието бяха г-жа Мария Гайдарова - заместник-министър на образованието и науката, г-н Лазар Додев - дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в МОН, Рени Рангелова – МОН, експерти от РУО, учители и директори от област Пловдив и др.

Изказваме нашите искрени благодарности за поканата и подкрепата на г-жа Васка Атанасова и г-жа Марияна Механджиева - старши експерти начално образование в РУО - гр. Пловдив, към всички наши учители, ученици и родители, с помощта на които този филм се осъществи.

31 март 2017 година
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню