Екип - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Екип

За нас
Ръководство

Кремена Алексиева - директор
Мария Пенсова - зам.- директор АСД
Мария Домовчийска - зам.- директор УД
Виктория Ташикова - технически сътрудник


Учители - Начален етап  

І клас
Даниела Говедарска
Мария Котова
Павлина Матейчина
Ивелина МасалджийскаІІ клас
Павлина Плачкова
Росица Изевкова
Виктория Бъмбин
Ива Балинска-Господинова


ІІІ клас

Мая Драгоева
Боряна Гиева
Ангелина Генчева
Галина Иванчева
ІV клас
Ана Боргоджийска
Ана Димитрова
Янка Арлашка
Ивана ЛесоваИзобразително изкуство


Лиляна Кисова
Петър ЗемярскиАнглийски езикВеселина Гаджева

 Учители - Прогимназиален етап
Български език и литература
Мария Ряпова
Снежана Царова
Петър Кривчев

Английски език
Милена Лесова
Моника Косова


Математика
Ставрос Стойкос
Славка Власова
Анна Койрушка
Мария Домовчийска


Информационни технологии
Анна Койрушка
Милена Лесова
Невена Ружина


Човекът и природата


Валентина ИванчеваХимия и опазване на околната среда

Кремена Алексиева
Валентина Иванчева


Биология и здравно образование

Валентина ИванчеваФизика и астрономия

Анна КойрушкаИстория и цивилизация

Иванка Комитова

География и икономика

Венелин Чернашки


Изобразително изкуство

Петър ЗемярскиМузика

Лидия ПенишеваТехнологии и предприемачество

Невена РужинаФизическо възпитание и спорт

Мариана Терзийска
Мария АнтоноваУчители в целодневни и подготвителни групи

Целодневно обучение-начален етап    
Биляна Марушкина - І а, в клас
Павлина Тотова - І б, г клас
Камелия Чолакова - ІІ б, г  клас
Мария Чепишева - ІІІ а, б клас                       
Златка Николова - ІІІ в, г клас
Лидия Койрушка - ІІ в и ІV а, б, в, г клас
                 
Подготвителна група - 5 и 6  годишни
Соня Радулска-Храненикова
                                                                 

Непедогогически персонал
Чистач/хигиенисти    
Радка Гендова                     
Елена Йовчева                    Огняр
Пенка Романова                 Йосиф Гендов                     
Любомира Кисова             
Любка Печева
Мария Гюлова                                                             
Медицинска сестра       Гл. счетоводител      
Надя Плачкова                Румяна Киманова            
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню