Екип - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Екип

За нас
Ръководство

Кремена Алексиева - директор
Мария Пенсова - зам.- директор АСД
Мария Домовчийска - зам.- директор УД
Виктория Ташикова - технически сътрудник


Учители - Начален етап  

І клас
Павлина Плачкова
Росица Изевкова
Виктория Бъмбин
Ива Балинска-ГосподиноваІІ клас
Мая Драгоева
Боряна Гиева
Ангелина Генчева
Галина Иванчева


ІІІ клас

Ана Боргоджийска
Ана Димитрова
Янка Арлашка
Ивана Лесова
ІV клас
Даниела Говедарска
Мария Котова
Ивелина Масалджийска

Изобразително изкуство


Лиляна Кисова
Петър ЗемярскиАнглийски езикВеселина Гаджева
Янка Арлашка
 Учители - Прогимназиален етап
Български език и литература
Мария Ряпова
Снежана Царова
Петър Кривчев

Английски език
Милена Лесова
Моника Косова


Математика
Васка Гочева
Славка Власова
Мария Домовчийска


Информационни технологии
Анна Койрушка
Милена Лесова
Невена Ружина


Човекът и природата


Валентина ИванчеваХимия и опазване на околната среда

Кремена Алексиева
Валентина Иванчева


Биология и здравно образование

Валентина ИванчеваФизика и астрономия

Анна КойрушкаИстория и цивилизация

Невена Бодушка

География и икономика

Иванка Комитова


Изобразително изкуство

Петър ЗемярскиМузика

Лидия ПенишеваТехнологии и предприемачество

Невена РужинаФизическо възпитание и спорт

Мариана Терзийска
Мария АнтоноваУчители в целодневни и подготвителни групи

Целодневно обучение-начален етап    
Гергана Божикова-Димова - І а, в клас
Камелия Чолакова - І б, г клас
Таня Кубанска - ІІ б клас
Катерина Масалджийска - ІІ в, г клас
Мария Чепишева -  ІІ а, ІІІ а, г  клас                         
Ана Гиева - ІІІ б, в клас
                  
Подготвителна група - 5 и 6  годишни
Мария Маджарска
                                                                 

Непедогогически персонал
Чистач/хигиенисти    Поддръжка                           
Радка Гендова                     Йосиф Търновалийски
Елена Йовчева                    Огняр
Пенка Романова                 Йосиф Гендов
Катя Кисова                          ЗАС
Любомира Кисова              Росица Мусенова
Любка Печева
Мария Гюлова                                                             
Медицинска сестра       Гл. счетоводител      
Панка Лесова                  Румяна Киманова            
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню