Прием - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием

Свободни места за ученици - 2021/2022 учебна година
Клас ПаралелкиБрой на местата в паралелките

Свободни места за ученици в паралелките


І клас4 паралелки240
ІІ клас4 паралелки240
ІІІ клас4 паралелки241
ІV клас4 паралелки244
V клас4 паралелки263
VІ клас4 паралелки2610
VІІ клас3 паралелки269
Съобщение за родителите на бъдещите първокласници в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски


Уважаеми родители,  

Започва кампанията за прием в 1. клас в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски за 2021/2022 учебна година.
Подаването на заявления може да направите по един от следните два начина:

  • В дните от 05.07.2021г. до 07.07.2021 г. включително, от 09:00 до 18:00 часа, да подадете лично в сградата на училището необходимите документи. Посещението на училищната сграда ще се осъществява само през северния (централен) вход на училището при спазване на противоепидемичните мерки за сигурност - задължително носене на маска и дистанция от 1,5 - 2 метра;

  • Считано от 01.06. 2021г. до 07.07.2021г. включително, да подадете електронен формуляр на заявлението за прием в 1. клас, като прикачите в него всички законно изискуеми документи. Необходимо е да въведете актуален ваш имейл адрес, на който при евентуално започване на новата учебна година в дистанционна форма на обучение, ще получите училищен акаунт на детето ви за достъп до Google Classroom.
    Задължително е необходимо да прикачите "Удостоверение за завършена подготвителна група" и "Удостоверение за раждане" на детето ви. Може да попълните формуляра от следния линк - https://forms.gle/GyGcEz12BMWG2V667

При необходимост, може да задавате вашите въпроси на имейл: oubotev@oubotev.bg

31 май 2021 година
План - прием за 2021/2022 учебна година
Прием в І-ви и V-ти клас за 2021/2022 учебна година

Уважаеми родители,
приемът на учениците в първи клас за учебната 2021/2022 година ще се осъществи съгласно Решение на Педагогически съвет, на база общинската система за прием и след становище на Обществения съвет към училището, а именно:
  • 1. клас - 4 паралелеки;
  • 5. клас - 4 паралелки.
 
Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. В училищата на град Раковски има места за всички желаещи. За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест. Децата с настоящ адрес извън град Раковски, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата. По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Предвижда се класирането да е най-рано в края на месец юни. При голям брой кандидати за прием в първи клас се прилагат и следните критерии:
       1. деца, завършили подготвителна група в училище;
       2. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
       3. дете с трайни увреждания над 50%;
       4. дете с двама починали родители;
       5. близост до местоработата на един от родителите.
 
Отлагане от първи клас
Във връзка с организиране на дейностите по Наредбата за приобщаващото образование за отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП , които следва да постъпят в първи клас през учебната 2021-2022 г. родителите трябва да подадат заявление и документи, посочени в Наредбата за приобщаващото образование към РЦПППО- гр. Пловдив.

9 март 2021 година
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню