Прием - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Прием

Прием в І-ви и V-ти клас за 2019/2020 учебна година

Уважаеми родители,
приемът на учениците в първи клас за учебната 2019/2020 година ще се осъществи съгласно Решение на Педагогически съвет, на база общинската система за прием и след становище на Обществения съвет към училището, а именно:
  • 1. клас - 4 паралелеки;
  • 5. клас - 3 паралелки.
 
Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. В училищата на град Раковски има места за всички желаещи. За тези учебни заведения другите предвидени критерии няма да имат определена тежест. Децата с настоящ адрес извън град Раковски, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата. По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. Предвижда се класирането да е най-рано в края на месец юни. При голям брой кандидати за прием в първи клас се прилагат и следните критерии:
       1. деца, завършили подготвителна група в училище;
       2. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
       3. дете с трайни увреждания над 50%;
       4. дете с двама починали родители;
       5. близост до местоработата на един от родителите.
 
Отлагане от първи клас
Във връзка с организиране на дейностите по Наредбата за приобщаващото образование за отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП , които следва да постъпят в първи клас през учебната 2019-2020 г. родителите трябва да подадат заявление и документи, посочени в Наредбата за приобщаващото образование към РЦПППО- гр. Пловдив.

29 март 2019 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
КАНИМ ВИ ДА НИ ПОСЕТИТЕ, ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ И УБЕДИТЕ В ПРЕДИМСТВОТО ВАШИТЕ ДЕЦА ДА СА УЧЕНИЦИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” - ГРАД РАКОВСКИ!

Мило дете, скъпо семейство!
Очакваме Ви да станете част от нас, от училище ОУ „Христо Ботев” - гр. Раковски, което спазва хубавите традиции и се променя постоянно.    

Напомняме Ви - избирайки нашето училище, Вие избирате:
1. Обучение от квалифицирани и грижовни педагози;
2. Работа по проекти;
3. Възможност за целодневно обучение от 8.00 до 16.30 ч., като всеки клас има свой учител и учител ЦДО.

На Вашето дете ще дарим и знания, и обич. Ще го въведем в тайните на науката и в магията на приказките. Ще му покажем, че Книгата е приятел, че няма прегради пред устремения към успеха. И най-важното-ще го научим на отговорност, благородство и смелост да отстоява своите идеи и решения.
 
Благодарим Ви за доверието!
 
ОУ „Христо Ботев” гр. Раковски разполага със съвременна материална база - класни стаи, стая за занимателни игри и дейности по интереси; една ресурсна стая за работа с деца със специални образователни потребности; две компютърни кабинета. Учениците се занимават активно със спорт. Училището има физкултурен салон; две открити спортни площадки; площадка по Безопасност на движението, многофункционална зала; медицински кабинет; стая на педагогическия съветник; учебни кабинети по Биология и здравно образование и по Музика.

Кремена Алексиева
Директор на ОУ “Христо Ботев” гр. Раковски
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню