Иновативно училище - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Иновативно училище

2018/2019 учебна година
Проект "Иновативно училище"

Представяме Ви макетите изработени, чрез проекто-базирано обучение по човекът и природата от учениците в Vа, Vб, Vв и Vг класове.

Преподавател: Валентина Иванчева

11 март 2019 година

Мониторинг по проект "Иновативно училище"

Уважаеми родители, молим да попълните анкетата, свързана с мониторинга по проект "Иновативно училище" и изпратена Ви, чрез платформата на ел. дневник.

Ще се радваме да споделите с нас вашите предложения и мнения.

Иновативно училище

Училището ни е обявено за иновативно с Решение № 472 на Министерски съвет от 09.07.2018 г. Проектното ни предложение обхваща период от 3 учебни години с начало 2018/2019 учебна година.

Основни акценти в проекта са:
  • Въвеждане на електронен дневник Админ Плюс, където информацията се подава в реално време, чрез уеб-базираното приложение за родители, учители и ученици. В използването са вкючени всички ученици, родители и учители. Въвеждането е безсрочно, но с мониторинг на "полезността" през 2018/2019 учебна година. Основната цел на тази иновация е по-добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата с информация.
  • Създаване на "банка с учебни ресурси" в облачната среда на Office 365. Всеки педагогически специалист в училище може да споделя собствени учебни ресурси, да работи в колаборация с колеги и ученици в платформата на Office 365.
  • Обособяване на облачно пространство за работа по проекти на ученици от V-тите класове през 2018/2019 учебна година, по следните учебни предмети: английски език, математика, човекът и природата и информационни технологии.
  • Провеждане на "Седмица на изследователите" в периода от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г. за учениците от ІV-ти клас през 2018/2019 учебна година и техните родители.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню