Иновативно училище - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Иновативно училище

2018/2019 учебна година
Посещение на музей на открито - Малтепе, с. Маноле

Ученици от III, V и VI клас имаха възможността да прекарат вълнуващ следобед в музея на открито. Докато едните, в роля на археолози, търсеха древни находки, другите овладяваха изкуството на грънчарството. Посещението бе осъществено и финансирано по проект "Евромозайка", програма Еразъм+ КД 2 на ЕС.

18 април 2019 година

Открит урок по Конституция

Днес, 16.04.2019 г. отбелязахме 140 години от приемането на Търновската конституция, с открит урок по история и цивилизации в VІ-ти и VІІ-ми клас.

Урокът започна с кратка презентация, подготвена от Джесика Иванова, Мариела Антонова, Михаела Ячева и Терез Земярска от 7. клас. В хода на инициативата, под ръководството на г-жа Невена Бодушка, учениците работиха в групи, като "либерали", "консерватори" и "народни представители".
Всяка от групите на "либералите" и "консерваторите" имаше за задача да представи идеите и вижданията си, с които на убеди членовете на групата на "народните представители" за кого да гласува.

Благодарим на всички наши ученици, които се включиха в открития урок по Конституция.

16 април 2019 година

Проект "Иновативни решения за успешно и желано училище"

Представяме Ви макетите изработени, чрез проектно-базирано обучение по човекът и природата от учениците в Vа, Vб, Vв и Vг класове.

Преподавател: Валентина Иванчева

11 март 2019 година

Проект "Иновативни решения за успешно и желано училище"

Приложна математика в пети клас.
Тема: "Намиране на най-голям общ делител на естествени числа"
Преподавател: Васка Гочева

Задача: По групи учениците трябва да направят декорации за маса. Разполагат с 36 бели, 27 сини и 18 лилави цветя. Необходимо е броя на цветята от всеки цвят да е равен във всяка декорация, като използват всички цветя.
а/ Какъв най-голям брой декорации може да направи групата?
б/ По колко цветя от всеки цмят ще има във всяка декорация?

При подготвяне на решението за поставените задачи, учениците използваха ИКТ за да стигнат до верните решения и представят пред съучениците си крайните продукти.
С прилагане на проектно-базиран подход учениците работят с желание, осмислят и прилагат наученото за най-голям общ делител, опитват се да съставят сами задачи с подобни условия.
20 февруари 2019 година

Мониторинг по проект "Иновативни решения за успешно и желано училище"

Уважаеми родители, молим да попълните анкетата, свързана с мониторинга по проект "Иновативно училище" и изпратена Ви, чрез платформата на ел. дневник.

Ще се радваме да споделите с нас вашите предложения и мнения.

Иновативно училище

Училището ни е обявено за иновативно с Решение № 472 на Министерски съвет от 09.07.2018 г. Проектното ни предложение обхваща период от 3 учебни години с начало 2018/2019 учебна година.

Основни акценти в проекта са:
  • Въвеждане на електронен дневник Админ Плюс, където информацията се подава в реално време, чрез уеб-базираното приложение за родители, учители и ученици. В използването са вкючени всички ученици, родители и учители. Въвеждането е безсрочно, но с мониторинг на "полезността" през 2018/2019 учебна година. Основната цел на тази иновация е по-добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата с информация.
  • Създаване на "банка с учебни ресурси" в облачната среда на Office 365. Всеки педагогически специалист в училище може да споделя собствени учебни ресурси, да работи в колаборация с колеги и ученици в платформата на Office 365.
  • Обособяване на облачно пространство за работа по проекти на ученици от V-тите класове през 2018/2019 учебна година, по следните учебни предмети: английски език, математика, човекът и природата и информационни технологии.
  • Провеждане на "Седмица на изследователите" в периода от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г. за учениците от ІV-ти клас през 2018/2019 учебна година и техните родители.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню