ОУД - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ОУД

Проекти
2019/2020 учебна година

Образование за утрешния ден


Клубове по интереси:

1. DigiClub, ръководител: Милена Лесова, Занятия от 20.01.2020г. до 30.06.2020г. Брой ученици: 16;
2. В света на компютрите, ръководител: Боряна Гиева, Занятия от 16.01.2020г. до 10.06.2020г. Брой ученици: 16;
3. Дигитално ателие, ръководител: Венелин Чернашки, Занятия от 20.01.2020г. до 30.06.2020г. Брой ученици: 16.Публична изява

Представяме Ви публична изява на клуб "Дигитално ателие", с ръководител г-н Венелин  Чернашки, по проект "Образование за утрешния ден" - https://sway.office.com/VmxESMDwfuHOrf3s?ref=Link


Публична изява

Представяме Ви публична изява на група "В света на компютрите" с ръководител г-жа Боряна Гиева, по проект "Образование за утрешния ден" - https://read.bookcreator.com/rCN8LecO7rWodMhaSG8B554Ly9I2/wwWx2vv3TGmlm1fwzXmYwA 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню