ПУ - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПУ

Проекти
2019/2020 учебна година
Дейност / Име
Ръководител на групата
Брой учебни часовеБрой ученици
1
Български език и литература - 1 б, г клас
Ивелина Масалджийска
40
5
2Български език и литература - 2 б, г класРосица Изевкова406
3
Български език и литература - 3 а клас
Мая Драгоева404
4
Български език и литература VІ клас
Петър Кривчев605
5
Български език и литература І клас
Павлина Матейчина606
6
Български език и литература ІVб и ІVг клас
Ивана Лесова605
7
Български език и литература ІVб клас
Ана Димитрова605
8
Български език и литература ІVв клас
Янка Арлашка605
9
Български език и литература ІІІа и ІІІв клас
Ангелина Генчева605
10
Български език и литература ІІІб клас
Боряна Гиева405
11
Български език и литература ІІІг клас
Галина Иванчева405
12
Български език и литература ІІа клас
Павлина Плачкова605
13
Български език и литература ІІв клас
Виктория Бъмбин605
14
История и цивилизации V клас
Иванка Комитова606
15
Математика - 1 б, г клас
Ивелина Масалджийска405
16
Математика - 2 б, г
Ива Балинска-Господинова406
17
Математика - 3 а клас
Мая Драгоева405
18
Математика VІ клас
Анна Койрушка605
19
Математика І клас
Даниела Говедарска606
20
Математика ІІІб клас
Боряна Гиева405
21
Математика ІІІв клас
Ангелина Генчева404
22
Математика ІІІг клас
Галина Иванчева405
23
Математика ІІа клас
Павлина Плачкова605
24
Математика ІІв клас
Виктория Бъмбин605
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню