ИКТ ресурси - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ИКТ ресурси

Създаване на уроци с електронно съдържание
Създаване на мултимедийни презентации

PREZI е интернет базирана програма с безплатен лиценз за учители. Платформа за създаване, съхраняване и обмен на мултимедийни презентации. Може да се запознаете с програмата от клипа на Център за творческо обучение, който има и превод на български език.


POWTOON е интернет базирана програма за създване на анимирани презентации и видео.
Създаване на тестове, флашкарти, викторни, симулации и др.

https://quizlet.com - онлайн ресурс с инструменти за обучение.

http://quizizz.com - съставя състезателна изпитна игра, която може да изградите по желана от вас тема.

http://www.wordle.net - създава лого от множество думи

https://chordify.net - онлайн инструмент, който трансформира всяко музикално произведение в нотен текст, като това може да стане не само с локален файл от вашия компютър, но и чрез посочване на връзка към аудио файл от Youtube или SoundCloud.

http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/new - онлайн ресурси със над 100 интерактивни симулации за преподаване и учене по физика, химия, биология, математика и др. Симулациите осигуряват анимирани, интеаркивни игри, които дават възможност на учене чрез изследване.

http://easyquizzy.com - може да се използва за анкети, тестове и изпити, за контрол и оценка на знанията. Може да се включи в електронни очубници за дистанционно обучение и самообучение.

http://www.algodoo.com - лесен за използване инструмент, за двумерна симулация на действия с различни реални обекти от заобикалящата ни среда. Проектите реализирани с приложението може да се използват като инструмент за придобиване на нови знания, проучване и експериментиране.

http://periodictableexplorer.com - безплатно приложение, което е подобрена справка за елементите на Менделеевата таблица. Съдържа информация за всеки елемент, негоите изотопи, съединения, реакциите му с вода, въздух, халогени и киселини. Визуализира атомната структура на химичните елементи.

http://www.worldwidetelescope.org - дава възможност на учениците да видят цялата слънчева система в 3D изглед със сенки и светлина. Вселената идва на посещение в класната стая :)

Anatomy 4D - поставя всеки детайл от човешкото тяло в безплатно приложение, което е лесно за използване, достъпно и наистина интригуващо.

Elements 4D - наблюдавате химичните елементи, техните имена и атомни маси. Научавате уникални и забавни факти за всеки елемент. Комбинирате два елемента и наблюдавате как те реагират.
Полезни връзки

Блог начално образование - https://bglog.net/nachobrazovanie/
Блог образование - https://bglog.net/obrazovanie
Интерактивни уроци по математика, физика, химия и биология - http://resursi.e-edu.bg/e-lessons/
Енвижън (много мишки един компютър) - http://www.nimero.com/
Електронна платформа за самообучение - http://ucha.se/
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню