Covid-19 - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Covid-19

Информационен портал, правила и насоки за работа в условията на Covid-19
 • Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2021/2022 година в условията на Covid-19.

Случаи на Covid-19, към 25.01.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви за следните установени положителни на COVID-19 случаи и в тази връзка карантинирани паралелки:
 • ученичка от VІІ в клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката VІІ в са карантинирани и за периода от 24.01.2022г. до 30.01.2022г. (вкл.) и преминават към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС);
 • ученик от ІІІ г клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката ІІІ г са карантинирани и за периода от 24.01.2022г. до 30.01.2022г. (вкл.) и преминават към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС).
ОРЕС обучението е синхронно, чрез използване на платформа Google Classroom, съгласно седм. разписание на паралелката. Подробни съобщения са изпратени на всички родители на учениците, чрез ел. дневник Школо.

Присъственото обучение в училище ще продължи след изтичане на срока на карантините.

Напомняме на всички ученици, учители и родители стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки в училище, съгласно насоките на МОН за работа и обучение в условия на епидемична обстановка.

25 януари 2022 година
Случаи на Covid-19, към 18.01.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви за следните установени положителни на COVID-19 случаи и в тази връзка карантинирани паралелки:
 • ученичка от ІV г клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката ІVг са карантинирани и за периода от 18.01.2022г. до 24.01.2022г. (вкл.) ще преминат към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС);
 • ученичка от V а клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката Vа  са карантинирани и за периода от 19.01.2022г. до 25.01.2022г. (вкл.) ще преминат към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС).
 • ученик от VІ г клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката VІг  са карантинирани и за периода от 18.01.2022г. до 24.01.2022г. (вкл.) ще преминат към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС).

ОРЕС обучението е синхронно, чрез използване на платформа Google Classroom, съгласно седм. разписание на паралелката. Подробни съобщения са изпратени на всички родители на учениците, чрез ел. дневник Школо.

Присъственото обучение в училище ще продължи след изтичане на срока на карантините.

Напомняме на всички ученици, учители и родители стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки в училище, съгласно насоките на МОН за работа и обучение в условия на епидемична обстановка.

18 януари 2022 година
Случаи на Covid-19, към 17.01.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви за следните установени положителни на COVID-19 случаи и в тази връзка карантинирани паралелки:
 • ученичка от V б клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката V б са карантинирани и за периода от 13.01.2022г. до 19.01.2022г. (вкл.) ще преминат към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС);
 • ученик от ІІ а клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката ІІ а  са карантинирани и за периода от 13.01.2022г. до 19.01.2022г. (вкл.) ще преминат към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС).
 • ученичка от V в клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката V в  са карантинирани и за периода от 11.01.2022г. до 17.01.2022г. (вкл.) ще преминат към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС).

ОРЕС обучението е синхронно, чрез използване на платформа Google Classroom, съгласно седм. разписание на паралелката. Подробни съобщения са изпратени на всички родители на учениците, чрез ел. дневник Школо.

Присъственото обучение в училище ще продължи след изтичане на срока на карантините.

Напомняме на всички ученици, учители и родители стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки в училище, съгласно насоките на МОН за работа и обучение в условия на епидемична обстановка.

17 януари 2022 година


Информация от МОН за видовете антигенни тестове за Covid-19 на деца и ученици


Във връзка с изпълнение на дейностите в писмото на МОН, всеки родител е необходимо да декларира съгласието/несъгласието си за тестване на детето му, чрез писмена декларация по образец, която ще ви бъде предоставена от класните ръководители.

26 октомври 2021 година
Случаи на Covid-19, към 26.10.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви за следните установени положителни на COVID-19 случаи:
 • ученик от VІІ б клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката VІІ б  са карантинирани и за периода от 27.10.21г. до 03.11.21г. включително ще преминат към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС);
 • преподавател на ІІ б клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката ІІ б  са карантинирани и за периода от 27.10.21г. до 03.11.21г. включително ще преминат към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС).

ОРЕС обучението ще бъде синхронно, чрез използване на платформа Google Classroom, съгласно седм. разписание на паралелката. Подробни съобщения са изпратени на всички родители на учениците от VІІ б и ІІ б класове, чрез ел. дневник Школо.

Присъственото обучение в училище на VІІ б клас и ІІ б клас ще продължи от 04.11.2021г.

Напомняме на всички ученици, учители и родители стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки в училище, съгласно насоките на МОН за работа и обучение в условия на епидемична обстановка.

26 октомври 2021 година


Случай на Covid-19, към 11.10.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви за установен положителен на COVID-19 ученичка от V а клас. В тази връзка и след предстоящо издаване на предписание от РЗИ-Пловдив, учениците от паралелката Vа  са карантинирани за периода от 11.10.21г. до 20.10.21г. включително.

Обучението на учениците за периода на карантината ще бъде провеждано от разстояние електронно, чрез използване на платформа Google Classroom, съгласно седм. разписание на паралелката. Подробно съобщение е изпратено на всички родители на учениците от V а, чрез ел. дневник Школо.

Напомняме на всички ученици, учители и родители стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки в училище, съгласно насоките на МОН за работа и обучение в условия на епидемична обстановка.

11 октомври 2021 година


Случай на Covid-19, към 06.10.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви за установен положителен на COVID-19 ученик от VІ в клас. В тази връзка и след получено предписание от РЗИ-Пловдив, учениците от паралелката VІ в са карантинирани за периода от 04.10.21г. до 13.10.21г. включително.
Обучението на учениците за периода на карантината ще бъде провеждано от разстояние електронно, чрез използване на платформа Google Classroom, съгласно седм. разписание на паралелката. Подробно съобщение е изпратено на всички родители на учениците от VІв, чрез ел. дневник Школо.

Напомняме на всички ученици, учители и родители стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки в училище, съгласно насоките на МОН за работа и обучение в условия на епидемична обстановка.

6 октомври 2021 година


Случай на Covid-19, към 16.03.2021 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,

Информирам Ви за положителен тест за Ковид-19 на ученик от 1г клас. Паралелката и кл. ръководители се карантинират от РЗИ - гр. Пловдив за периода от 12.03. до 21.03.2021г. включително. Обучението на карантинираните учениците за периода на карантината е организирано от разстояние в ел. среда, чрез Google Classroom.
Обръщамe се към всички родители на учениците от начален етап, които се обучават присъствено в училище, да не изпращат децата си на училище, ако са с грипоподбни симптоми.

Продължава контролът върху стриктното спазване на насоките и правилата за безопасна работа в условия на Ковид-19.
Обръщам внимание на всички ученици, учители и персонал да спазват насоките и правилата за безопасност в условия на Ковид-19 при присъствено обучение.
16 март 2021 година


Случай на Covid-19, към 08.02.2021 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,

Информираме Ви за положителен тест за Ковид-19 на ученичка от 3б клас. Паралелката и кл. ръководител се карантинират от РЗИ - гр. Пловдив за периода от 05.02. до 14.02.2021г. включително. Обучението на карантинираните учениците за периода на карантината е организирано от разстояние в ел. среда, чрез Google Classroom.

Обръщам се към всички родители на учениците от начален етап, които се обучават присъствено в училище, да не изпращат децата си на училище, ако са с грипоподбни симптоми.
Продължава контролът върху стриктното спазване на насоките и правилата за безопасна работа в условия на Ковид-19.
Обръщам внимание на всички ученици, учители и персонал да спазват насоките и правилата за безопасност в условия на Ковид-19 при присъствено обучение.

8 февруари 2021 година


Случаи на Covid-19, към 01.02.2021 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,
Информираме Ви за положителен тест за Ковид-19 на ученичка от 2 б клас, която посещава и група за целодневно обучение - ЦДО 2а-б клас. В тази връзка се налага следния ред:
1. Паралелката 2б се карантинира от РЗИ - гр. Пловдив за периода от 29.01. до 07.02.2021г. включително.
2. Учениците от 2а, които посещават групата целодневно обучение ЦОУД 2а-б, се карантинират от РЗИ - гр. Пловдив за периода от 29.01. до 07.02.2021г. включително.
Под карантина са и кл. ръководител на 2б клас и преподавателят на групата за целодневно обучение на ЦОУД 2а-б клас.
Обучението на карантинираните паралелки за периода на карантината ще се провежда от разстояние в електронна среда, по същото седм. разписание.
Обръщаме се към всички родители на учениците от начален етап, които се обучават присъствено в училище, да не изпращат децата си на училище, ако са с грипоподбни симптоми.
Продължава контролът върху стриктното спазване на насоките и правилата за безопасна работа в условия на Ковид-19.
Обръщам внимание на всички ученици, учители и персонал да спазват насоките и правилата за безопасност в условия на Ковид-19 при присъствено обучение - носене на маска, дезинфекция и спазване на дистанция.
1 февруари 2021 година


Случаи на Covid-19, към 26.01.2021 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,

Информирам Ви за положителен тест за Ковид-19 на ученик от 4 в клас. Паралелката е карантинирана от РЗИ - гр. Пловдив за периода от 25.01. до 31.01.2021г., във връзка с положителния тест на кл. ръководител и не се налагат допълнителни мерки и предписания.
Обръщам се към всички родители на учениците от начален етап, които се обучават присъствено в училище, да не изпращат децата си на училище, ако са с грипоподбни симптоми.
Продължава контролът върху стриктното спазване на насоките и правилата за безопасна работа в условия на Ковид-19.
Обръщам внимание на всички ученици, учители и персонал да спазват насоките и правилата за безопасност в условия на Ковид-19 при присъствено обучение.

М. Домовчийска, директор
26 януари 2021 година


Случаи на Covid-19, към 25.01.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви за следните случаи на Covid-19 в училището ни:

1. Положителен тест за Ковид-19 на класния ръководител на 4в клас. Налага се карантиниране на всички ученици от паралелката. Считано от 22.01. до 31.01.2021г. учениците от 4в клас са в карантина и за периода от 26.01. до 29.01.2021г. ще се обучават от разстояние в ел. среда.
Присъственото обучение на учениците от 4в клас ще бъде възобновено от 01.02.2021г. при липса на други положителни случаи от паралелката. Извършена е пълна дезинфекция на класната стая и общите помещения в училище.

2. Положителен на Ковид-19 случай на пед. специалист - г-жа Пеева, зам.-директор по учебна дейност и преподавател по английски език на 2г и 5в клас. Не се налага карантиниране на ученици. Направена е пълна дезинфекция на общите помещения, кабинет на зам.-директорите и дирекция. Продължава контролът върху стриктното спазване на насоките и правилата за безопасна работа в условия на Ковид-19.

Напомняме на всички ученици, учители и персонал, че е задължително носенето на защитна маска в общите помещения и по желание в класните стаи. Продължваме да следим за стриктното спазване на насоките и правилта за работа в условия на епидемия.

Пазете се и бъдете здрави!
М. Домовчийска - директор
25 януари 2021 година


Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването

Уважаеми родители, ученици и учители, запознайте се със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването.

 • Учебните занятия за учениците от начален етап (І-ІV клас) ще се провеждат присъствено в училище, считано от 04.01.2021 г. (понеделник);
 • Учебните занятия за учениците от прогимназиален етап (V-VІІ клас) ще  продължат да се провеждат от разстояние в електронна среда по досегашния ред.

Пазете се и бъдете здрави!
м. декември 2020 година


Случаи на Covid-19, към 03.11.2020 г.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви за следните случаи на Covid-19 в училището ни:

1. Положителен тест на преподавател в нач. етап - класен  ръководител на 3а. Не се налага карантиниране на паралелката, тъй като преподавателят не е на работа от 23.10.2020г.

2. Положителен тест на ученичка от 2в клас. Последното посещение на ученичката в училище  е било на 29.10.2020г. и не се налага карантиниране на паралелката. За ученичката ще бъде организирано обучение в ел. среда в несинхронно обучение за периода на карантината.

3. Ученичка от 3б клас, контактна на близък с положителен тест (майка). Последното посещение на ученичката в училище е било на 26.10.2020г. Не се налага карантиниране на паралелката. За ученичката ще бъде организирано обучение в ел. среда в несинхронно обучение за периода на карантината.

Напомняме на всички ученици, че е задължително носенето на защитна маска в общите помещения и по желание в класните стаи. Продължваме да следим за стриктното спазване на насоките и правилта за работа в условия на епидемия.

Пазете се и бъдете здрави!
М. Домовчийска - директор
3 ноември 2020 година


Положителен тест за Covid-19 на преподавател

Уважаеми родители, ученици и учители,
Във връзка с установен положителен тест за COVID-19 на учител по математика в 5-ти клас, Ви информирам, че не се налага карантиниране на паралелките в които преподава.
Проведен е разговор с представител на РЗИ-Пловдив и е установено, че преподавателката не е имала незащитен контакт с ученици и учители. Последно е била на работа на 23.10.2020г.
Апелирам към стриктно спазване на насоките и правилата за работа в условия на COVID-19 в присъствено обучение.
Пазете се и бъдете здрави!

М. Домовчийска - директор
29 октомври 2020 година


Карантиниране на учениците от ІІ а клас

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че всички ученици от 2 а клас, считано от 22.10.2020 г. (четвъртък) преминават на обучение в електронна среда до 25.10.2020г. включително. Това се налага, поради установен положителен тест за Корона вирус на преподавател на паралелката.

Учебните занятия ще се провеждат по установеното седмично разписание в същия часови диапазон от учител-заместник. Обучението ще се провежда чрез платформата Google Classroom, както миналата учебна година.

Очаквайте чрез ел. дневник да Ви изпратим и предписанията към всеки от Вас от РЗИ-Пловдив. По информация от РЗИ - Пловдив, родителите няма да бъдат в карантина, но могат да използват болничен лист за карантинирането на детето си, както и това, че родителят носи наказателна отговорност при неспазване на карантината от детето/ученика.
Благодарим Ви за разбирането и подкрепата!

Не се колебайте, ако имате въпроси да ги задавате на имейла на училището oubotev@oubotev.bg или телефоните ни за контакт в уч. сайт.

Пазете се и бъдете здрави!
М. Домовчийска, директор
21 октомври 2020 година


Случаи на Covid-19 в училище

Уважаеми родители и ученици,
във връзка с установени два случая на положителен корона вирус на служители в училището ни, Ви напомняме за спазването на правилата, мерките и насоките за безопасност в условията на епидемия - https://sites.google.com/…/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D…

Лицата, които са с положителни корона тестове са от непедагогическия персонал и не са имали незащитен контакт с учители и ученици. Към момента се извършват допълнителни дезинфекции и хигиенизация в цялото училище.
Напомняме Ви основните противоепидемични правила: носене на маска в общите помещения, спазване на дистанция, спазване на реда за вход/изход от сградите, недопускане на външни лица, използване на дезинфектанти и често проветряване на помещенията.
Ученици с грипоподобни симптоми няма да бъдат допускани и ще бъдат връщани при сутрешния филтър.

Пазете се и бъдете здрави!
М. Домовчийска, директор
15 октомври 2020 година


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню