Covid-19 - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Covid-19

Информационен портал, правила и насоки за работа в условията на Covid-19  • Заповед и Правила за организиране и провеждане на присъствено обучение в училище в условията на извънредна епидемиологична обстановка;

  • Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на Covid-19.

Случай на Covid-19, към 16.03.2021 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,

Информирам Ви за положителен тест за Ковид-19 на ученик от 1г клас. Паралелката и кл. ръководители се карантинират от РЗИ - гр. Пловдив за периода от 12.03. до 21.03.2021г. включително. Обучението на карантинираните учениците за периода на карантината е организирано от разстояние в ел. среда, чрез Google Classroom.
Обръщамe се към всички родители на учениците от начален етап, които се обучават присъствено в училище, да не изпращат децата си на училище, ако са с грипоподбни симптоми.

Продължава контролът върху стриктното спазване на насоките и правилата за безопасна работа в условия на Ковид-19.
Обръщам внимание на всички ученици, учители и персонал да спазват насоките и правилата за безопасност в условия на Ковид-19 при присъствено обучение.
16 март 2021 година


Случай на Covid-19, към 08.02.2021 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,

Информираме Ви за положителен тест за Ковид-19 на ученичка от 3б клас. Паралелката и кл. ръководител се карантинират от РЗИ - гр. Пловдив за периода от 05.02. до 14.02.2021г. включително. Обучението на карантинираните учениците за периода на карантината е организирано от разстояние в ел. среда, чрез Google Classroom.

Обръщам се към всички родители на учениците от начален етап, които се обучават присъствено в училище, да не изпращат децата си на училище, ако са с грипоподбни симптоми.
Продължава контролът върху стриктното спазване на насоките и правилата за безопасна работа в условия на Ковид-19.
Обръщам внимание на всички ученици, учители и персонал да спазват насоките и правилата за безопасност в условия на Ковид-19 при присъствено обучение.

8 февруари 2021 година


Случаи на Covid-19, към 01.02.2021 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,
Информираме Ви за положителен тест за Ковид-19 на ученичка от 2 б клас, която посещава и група за целодневно обучение - ЦДО 2а-б клас. В тази връзка се налага следния ред:
1. Паралелката 2б се карантинира от РЗИ - гр. Пловдив за периода от 29.01. до 07.02.2021г. включително.
2. Учениците от 2а, които посещават групата целодневно обучение ЦОУД 2а-б, се карантинират от РЗИ - гр. Пловдив за периода от 29.01. до 07.02.2021г. включително.
Под карантина са и кл. ръководител на 2б клас и преподавателят на групата за целодневно обучение на ЦОУД 2а-б клас.
Обучението на карантинираните паралелки за периода на карантината ще се провежда от разстояние в електронна среда, по същото седм. разписание.
Обръщаме се към всички родители на учениците от начален етап, които се обучават присъствено в училище, да не изпращат децата си на училище, ако са с грипоподбни симптоми.
Продължава контролът върху стриктното спазване на насоките и правилата за безопасна работа в условия на Ковид-19.
Обръщам внимание на всички ученици, учители и персонал да спазват насоките и правилата за безопасност в условия на Ковид-19 при присъствено обучение - носене на маска, дезинфекция и спазване на дистанция.
1 февруари 2021 година


Случаи на Covid-19, към 26.01.2021 г.

Уважаеми родители, ученици и учители,

Информирам Ви за положителен тест за Ковид-19 на ученик от 4 в клас. Паралелката е карантинирана от РЗИ - гр. Пловдив за периода от 25.01. до 31.01.2021г., във връзка с положителния тест на кл. ръководител и не се налагат допълнителни мерки и предписания.
Обръщам се към всички родители на учениците от начален етап, които се обучават присъствено в училище, да не изпращат децата си на училище, ако са с грипоподбни симптоми.
Продължава контролът върху стриктното спазване на насоките и правилата за безопасна работа в условия на Ковид-19.
Обръщам внимание на всички ученици, учители и персонал да спазват насоките и правилата за безопасност в условия на Ковид-19 при присъствено обучение.

М. Домовчийска, директор
26 януари 2021 година


Случаи на Covid-19, към 25.01.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви за следните случаи на Covid-19 в училището ни:

1. Положителен тест за Ковид-19 на класния ръководител на 4в клас. Налага се карантиниране на всички ученици от паралелката. Считано от 22.01. до 31.01.2021г. учениците от 4в клас са в карантина и за периода от 26.01. до 29.01.2021г. ще се обучават от разстояние в ел. среда.
Присъственото обучение на учениците от 4в клас ще бъде възобновено от 01.02.2021г. при липса на други положителни случаи от паралелката. Извършена е пълна дезинфекция на класната стая и общите помещения в училище.

2. Положителен на Ковид-19 случай на пед. специалист - г-жа Пеева, зам.-директор по учебна дейност и преподавател по английски език на 2г и 5в клас. Не се налага карантиниране на ученици. Направена е пълна дезинфекция на общите помещения, кабинет на зам.-директорите и дирекция. Продължава контролът върху стриктното спазване на насоките и правилата за безопасна работа в условия на Ковид-19.

Напомняме на всички ученици, учители и персонал, че е задължително носенето на защитна маска в общите помещения и по желание в класните стаи. Продължваме да следим за стриктното спазване на насоките и правилта за работа в условия на епидемия.

Пазете се и бъдете здрави!
М. Домовчийска - директор
25 януари 2021 година


Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването

Уважаеми родители, ученици и учители, запознайте се със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването.

  • Учебните занятия за учениците от начален етап (І-ІV клас) ще се провеждат присъствено в училище, считано от 04.01.2021 г. (понеделник);
  • Учебните занятия за учениците от прогимназиален етап (V-VІІ клас) ще  продължат да се провеждат от разстояние в електронна среда по досегашния ред.

Пазете се и бъдете здрави!
м. декември 2020 година


Случаи на Covid-19, към 03.11.2020 г.

Уважаеми родители и ученици,

Информираме ви за следните случаи на Covid-19 в училището ни:

1. Положителен тест на преподавател в нач. етап - класен  ръководител на 3а. Не се налага карантиниране на паралелката, тъй като преподавателят не е на работа от 23.10.2020г.

2. Положителен тест на ученичка от 2в клас. Последното посещение на ученичката в училище  е било на 29.10.2020г. и не се налага карантиниране на паралелката. За ученичката ще бъде организирано обучение в ел. среда в несинхронно обучение за периода на карантината.

3. Ученичка от 3б клас, контактна на близък с положителен тест (майка). Последното посещение на ученичката в училище е било на 26.10.2020г. Не се налага карантиниране на паралелката. За ученичката ще бъде организирано обучение в ел. среда в несинхронно обучение за периода на карантината.

Напомняме на всички ученици, че е задължително носенето на защитна маска в общите помещения и по желание в класните стаи. Продължваме да следим за стриктното спазване на насоките и правилта за работа в условия на епидемия.

Пазете се и бъдете здрави!
М. Домовчийска - директор
3 ноември 2020 година


Положителен тест за Covid-19 на преподавател

Уважаеми родители, ученици и учители,
Във връзка с установен положителен тест за COVID-19 на учител по математика в 5-ти клас, Ви информирам, че не се налага карантиниране на паралелките в които преподава.
Проведен е разговор с представител на РЗИ-Пловдив и е установено, че преподавателката не е имала незащитен контакт с ученици и учители. Последно е била на работа на 23.10.2020г.
Апелирам към стриктно спазване на насоките и правилата за работа в условия на COVID-19 в присъствено обучение.
Пазете се и бъдете здрави!

М. Домовчийска - директор
29 октомври 2020 година


Карантиниране на учениците от ІІ а клас

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че всички ученици от 2 а клас, считано от 22.10.2020 г. (четвъртък) преминават на обучение в електронна среда до 25.10.2020г. включително. Това се налага, поради установен положителен тест за Корона вирус на преподавател на паралелката.

Учебните занятия ще се провеждат по установеното седмично разписание в същия часови диапазон от учител-заместник. Обучението ще се провежда чрез платформата Google Classroom, както миналата учебна година.

Очаквайте чрез ел. дневник да Ви изпратим и предписанията към всеки от Вас от РЗИ-Пловдив. По информация от РЗИ - Пловдив, родителите няма да бъдат в карантина, но могат да използват болничен лист за карантинирането на детето си, както и това, че родителят носи наказателна отговорност при неспазване на карантината от детето/ученика.
Благодарим Ви за разбирането и подкрепата!

Не се колебайте, ако имате въпроси да ги задавате на имейла на училището oubotev@oubotev.bg или телефоните ни за контакт в уч. сайт.

Пазете се и бъдете здрави!
М. Домовчийска, директор
21 октомври 2020 година


Случаи на Covid-19 в училище

Уважаеми родители и ученици,
във връзка с установени два случая на положителен корона вирус на служители в училището ни, Ви напомняме за спазването на правилата, мерките и насоките за безопасност в условията на епидемия - https://sites.google.com/…/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D…

Лицата, които са с положителни корона тестове са от непедагогическия персонал и не са имали незащитен контакт с учители и ученици. Към момента се извършват допълнителни дезинфекции и хигиенизация в цялото училище.
Напомняме Ви основните противоепидемични правила: носене на маска в общите помещения, спазване на дистанция, спазване на реда за вход/изход от сградите, недопускане на външни лица, използване на дезинфектанти и често проветряване на помещенията.
Ученици с грипоподобни симптоми няма да бъдат допускани и ще бъдат връщани при сутрешния филтър.

Пазете се и бъдете здрави!
М. Домовчийска, директор
15 октомври 2020 година


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню