Екип - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Екип

За нас
Ръководство

Кремена Алексиева - директор
Мария Домовчийска - зам.-директор, учебна дейност
Виктория Иванчева - зам.- директор, учебна дейност


Учители - Начален етап  

І клас
Даниела Говедарска/Биляна Марушкина
Мария Котова/Александра Паршикова
Павлина Матейчина/Христиана Тачева
Ивелина Ружина/Гюлфер Ибрям
Мария Антонова/Габриела Иванова


ІІ клас
Павлина Плачкова/Ивана Лесова
Росица Изевкова/Радостина Пунчева
Елена Гаджева/Камелия Чолакова
Татяна Лесова-Говедарова/Николина Фотева


ІІІ клас
Мая Драгоева/Кристиян Айлов
Галина Иванчева/Таня Чукурлиева
Лиляна Кисова/Екатерина Друмчийска
Соня Кабаиванова/Соня Радулска-Храненикова
ІV клас
Ана Боргоджийска/Ана Димитрова
Янка Арлашка/Ангелина Генчева
Мария Чепишева/Златка Николова
Диляна Петрова-Изевкова/Марина Мирчева
Английски език
Веселина Гаджева
Милена Лесова

 Учители - Прогимназиален етап
Български език и литература
Мария Ряпова
Снежана Царова
Петър Кривчев
Невена Бодушка

Английски език
Милена Лесова
Моника Даржалиева-КосоваМатематика
Светослава Гълъбова
Венелин Чернашки
Екатерина Сейрекова
Мария Домовчийска

Комп. моделиране и информационни технологии

Невена Ружина
Галя Орешкова


Човекът и природата


Валентина ИванчеваХимия и опазване на околната среда

Валентина Иванчева
Кремена Алексиева


Биология и здравно образование

Валентина ИванчеваФизика и астрономия

Светослава Гълъбова
История и цивилизация

Иванка Комитова

География и икономика

Венелин Чернашки
Иванка Комитова
Петър Земярски

Изобразително изкуство

Петър ЗемярскиМузика

Лидия ПенишеваТехнологии и предприемачество

Невена РужинаФизическо възпитание и спорт

Мариана Терзийска
Мария Антонова
Желязко Атанасов          
Подготвителна група - 5 и 6  годишни
Мария Иванова                                      

Непедогогически персонал

Главен счетоводител  
Павлина Зенкова

ЗАС     
Мария Пеева

Технически сътрудник
Славка Говедарска

Чистач/хигиенисти    
Радка Гендова                     
Елена Йовчева                    Огняр
Тереза Пеева                     Йосиф Гендов                     
Любомира Кисова             Работник поддръжка на сгради
Катя Стоянова                Кирил Алексиев
Катя Неделчева              Пазач-потриер
Пенка Бонева                   Валентин Търновалийски
                                       
Медицинска сестра       
Ваня Рабаджийска               
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню