Обществен съвет - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Обществен съвет

За нас
Обществен съвет  

1. Калин Йовчев - председател
2. Гергана Дзанева
3. Искра Драгоева
4. Мария Каменчева
5. Татяна Бакова
6. Антония Иванова
7. Таня Йовчева

e-mail:  oubotev@abv.bg

Покани

  • На 19.09.2023 г. от 17:30 часа ще се проведе среща с представителите на Обществения съвет и Училищното настоятелство. Ще бъде представен отчет за годината и ще бъдат обсъдени текущи въпроси, във връзка с избор на нов председател на Обществения съвет и нови членове.
  • На 13.12.2022 г. (вторник) от 17:30 часа ще се проведе  среща с представителите на Обществения съвет и Училищното настоятелство. Ще бъде представен отчет за годината и ще бъдат обсъдени текущи въпроси.

  • На 23.01.2018 г. (вторник) от 17:30 часа ще се проведе среща на членовете на Обществения съвет и училищното настоятелство в учителската стая на ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски. Ще бъде представен отчет за 4-тото тримесечие на бюджетната година, годишен отчет и ще бъдат обсъдени текущи въпроси.

  • Обществен съвет - съгласуване на избор на учебници и учебни помагала за 2017/2018 учебна година


  • На 07.12.2016 г. (сряда) ще се проведе среща на членовете на Обществения съвет в 17:30 часа в учителската стая на ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню