Прием и свободни места - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
Документи
Прием в 1. клас за учебната 2023/2024 година
Уважаеми родители,
приемът на учениците в І-ви клас за учебната 2023/2024 година ще се осъществи съгласно Решение на Педагогически съвет, на база общинската система за прием и след становище на Обществения съвет към училището, а именно:

  • 1. клас - 5 паралелки.
Най-важният критерий за прием е желанието на родителите. В училищата на град Раковски има места за всички желаещи. Децата с настоящ адрес извън град Раковски, ще имат възможност да кандидатстват за училищата на територията на общината, но предимството в случая е за живеещите в града, според правилата в наредбата. По-ранното подаване на заявления за кандидатстване няма да е от значение. При голям брой кандидати за прием в първи клас се прилагат и следните критерии:
      1. деца, завършили подготвителна група в училище;
      2. други деца от семейството, обучаващи се в училището;
      3. дете с трайни увреждания над 50%;
      4. дете с двама починали родители;
      5. близост до местоработата на един от родителите.
Отлагане от първи клас
Във връзка с организиране на дейностите по Наредбата за приобщаващото образование за отлагането по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП , които следва да постъпят в І-ви клас през учебната 2023-2024 г. родителите трябва да подадат заявление и документи, посочени в Наредбата за приобщаващото образование към РЦПППО- гр. Пловдив.

31 март 2023 година
Съобщение за родителите на бъдещите първокласници в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

Уважаеми родители,  

Започва кампанията за прием в 1. клас в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски за 2023/2024 учебна година.
Подаването на заявления може да направите по един от следните два начина:

  • В дните от 19.06.2023 г. до 23.06.2023 г. включително, от 14:00 до 18:00 часа, да подадете лично в сградата на училището необходимите документи.

  • Считано от 01.06.2023 г. до 23.06.2023 г. включително, да подадете електронен формуляр на заявлението за прием в 1. клас, като прикачите в него всички законно изискуеми документи. Необходимо е да въведете актуален ваш имейл адрес, на който ще получите обратно съобщение за входирано заявление за прием. Задължително е прикачването на "Удостоверение за завършена подготвителна група" и "Удостоверение за раждане" на детето ви. Може да попълните формуляра от следния линк - https://forms.gle/BCwicKYGmuhxGw7i8

Всички ученици от І-ви клас през 2023/2024 уч. година в училището ни ще се обучават в целодневно обучение - смесен блок. Задължителните учебни часове, избираемите учебни часове, самоподготовката, заниманията по интереси и организираният отдих се редуват в смесен блок.

Учебните занятия започват в 8:00 часа и приключват съгласно разписанието за учебния ден.
При необходимост, може да задавате вашите въпроси на имейл: oubotev@oubotev.bg

31 март 2023 година
Свободни места за учебната 2023/2024 година
*информацията се актуализира своевременно

Предучилищна група 5 и 6 годишини - 0 места

1. клас - 2 места
2. клас - 6 места
3. клас - 0 места
4. клас - 0 места

5. клас - 0 места
6. клас - 0 места
7. клас - 19 места


Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието