Иновативно училище - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Иновативно училище

НП "Иновации в действие" - 2022/2023 учебна година

През учебната 2022/2023 година училището ни взе участие като неиновативен партньор в мобилности по модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между училищата“ на НП „Иновации в действие“ 2022 г. както следва:
 1. В периода от 20.04. до 21.04.2023г. двама учители и двама ученици участваха в мобилност по договор за сътрудничество и обмяна на иновации в иновативно Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ гр. Асеновград. Тема на мобилността: Споделяне на най-добрите практики от проект „Иновативно училище“ под мотото „Храм на кирилицата в свят на иновации“.
   
 • На 20.04.2023 г. учителите участваха в работни срещи за споделяне на най-доброто от работния инструментариум по проект „Иновации в действие“. Наблюдаваха провеждане на интегриран урок по английски език на тема „Пътуване“ в VIIIб клас, профил „Чужди езици“ с интензивно изучаване на АЕ.   Учениците участваха в игри за опознаване между учениците, участници в мобилността и изработване на съвместен продукт на тема „Приятелство“.
 
 • На 21.04.2023г. учителите участваха в работни срещи за обмяна на иновативни добри практики както и при провеждане на интегриран урок по история и цивилизация на тема „Религии и култура в древността“ в Vа клас. Учениците представиха изработения съвместен продукт, засадиха дръвче и пуснаха балони с послания.
   
 1. В периода от 27.04. до 28.04.2023г. двама учители и двама ученици посетиха иновативно Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“ гр.Смолян. Дейностите, в които взеха участие нашите представители са следните:
 • На 27.04.2023г. учителите наблюдаваха интегриран урок в ГЦОУД с ученици от  IVб и IVв клас на тема „Богатствата на България, а учениците се запознаха с учениците от другите училища и работиха по групи.

 • На 28.04.2023 г.  учителите участваха в провеждането на интегриран урок на тема „Живеем здравословно“ в IIIа клас, наблюдение на интегриран урок по математика и английски език в VI клас на тема „Пирамиди. Учениците в участваха в „Ателие на приятелството“ – среща на учениците от гостуващите училища с Ученическия съвет при СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и изработване на материали. Посетен беше Регионален исторически музей „Стою Шишков“ където е изнесен иновативен урок на тема „Родопите – история, бит, култура“ с участие на ученици от Vа и Vб клас. В края на деня се извърши обсъждане и анализ на наблюдаваните уроци.

Участието в мобилностите допринесе за обогатяване и стимулиране прилагането на иновативни подходи в обучението. Учителите останаха изключително доволни и мотивирани за разработване на иновативни практики. Учениците изградиха контакти в нова среда, развиха знанията и уменията си по разгледаните учебни дисциплини и удовлетворени се включиха в представяне на наученото пред съучениците си.
Благодарим на всички наши партньори по програмата!

3 юли 2023 година

НП "Иновации в действие" - 2021/2022 учебна година

В периода от 10 до 12 юни 2022 година училището ни участва в мобилност по НП "Иновации в действие" като неиновативен партньор.
Екип от преподаватели и ученици от ОУ "Христо БОтев", гр. Раковски посети СУ "Св. Климент Охридски", гр. Костенец, обл. София.

На визитата бяха проведени следните дейности:
 • участие в интегриран урок по природни науки на тема: „Пластмаса и екология“ с участието на ученици от гимназиален етап;
 • участие в интегриран урок - история, география и изкуство и култура на тема "Костенец - моят роден край" с участието на ученици от VІ клас;
 • участие в интегриран урок-дебат по история, география и философия с участието на ученици от гимназиален етап.

Благодарим на всички наши партньори по програмата!

2 юли 2022 година

НП "Иновации в действие" - 2021/2022 учебна година

В периода от 12 до 14 май 2022 година училището ни участва в мобилност по НП "Иновации в действие" като неиновативен партньор.
Екип от преподаватели и ученици от ОУ "Христо БОтев", гр. Раковски посети СУ "Христо Ботев", гр. Лозница, обл. Разград.

На визитата бяха проведени следните дейности:
 • участие в урок на тема: „“Ардуино„ и използването му в часовете по физика и астрономия в 7 клас“ с преподавател Христина Христова – от 10,30 часа.
 • участие в бинарен урок по биология и здравно образование и литература на тема: “Сърце“ в VІІ клас с преподаватели г-жа Маргарита Петкова, старши учител по биология и г-жа Сафие Атипова, учител по български език и литература;
 • посещение на археологически резерват „Сборяново“ в с.Свещари;
 • посещение на базата на ФК "Лудогорец".
Екипът ни от ученици и учители имаше възможност да посети и и разгледа Мадарския конник, Велики Преслав, Плиска и др. исторически забележителности в района.

Предстои ни още една мобилност по НП "Иновации в действие", която ще се проведе през м. юни 2022 г. в СУ "Св. Климент Охридски", гр. Костенец, обл. София.  

Благодарим на всички наши партньори по програмата!

21 май 2022 година

НП "Иновации в действие" - 2020/2021 учебна година

На 10.06.2021г. по НП "Иновации в действие" учители и ученици от ОУ "Христо Ботев" посрещнахме училищата ни партньори по националната програма - 159 ОУ "Васил Левски", гр.София и ОУ "Васил Левски" - гр. Кърджали.

Представяме Ви видео от от проведените открити уроци и срещи - ВИДЕО и презентация от работната среща на училищата партньори - ВИДЕО.

За пореден път училището ни показа, че е инициатор на промените в образованието. Благодарим на всички наши партньори по програмата!  

10 юни 2021 година

НП "Иновации в действие" - 2019/2020 учебна година

На 27.11.2019г. по НП "Иновации в действие" учители и ученици от ОУ "Христо Ботев" гостуваха на ОУ "Васил Петлешков", гр.Пловдив. Там те наблюдаваха два интердисциплинарни урока - в III-ти и в VI-ти клас, подготвени от г-жа Даскалова, г-жа Маврова и г-жа Димитрова. Изненада за всички бяха вкусните формули за обем и плътност.

Гостуването продължи с работна среща за споделяне на добри практики между училищата партньори, на която присъстваше и г-н Василев, експерт от РУО-Пловдив.

Директорите, г-жа Алексиева и г-жа Зрънчева останаха много доволни от обмена на добри практики по време на двете визити - в ОУ "Христо Ботев" /на 13.11/ и в ОУ "Васил Петлешков" /на 27.11/,и се разбраха сътрудничеството между двете иновативни училища да продължи и занапред чрез нови проекти.

29 ноември 2019 година

НП "Иновации в действие" - 2019/2020 учебна година

На 13 ноември 2019 година, в училището ни бе проведена среща по НП "Иновации в действие". В срещата взеха участие 8 учители и 4 ученици от иновативно ОУ "Васил Петлешков" - гр. Пловдив и 8 учители от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Драгичево, обл. Перник.

Гостите участваха в два открити урока, в които бе онагледено използването на информационни приложения в учебния час, чрез практико-приложни задачи.

В V в клас по математика, учениците на г-жа М. Домовчийска, показаха как използват приложенията Padtet, Quizizz и платформа Mathigon за решаване на тестове, представяне на домашни и самостоятелни задачи и решаване на практико-приложни задачи.
В VІ б клас по английски език, учениците на г-жа М. Лесова, показаха как използват Quizizz и Flipgrid в където онлайн представят видео заснемане на техните домашни и самостоятелни работи, чрез което усъвършенстват своите компетентности, свързани със слушане, говорене и презентиране пред публика.

Срещата продължи с работна среща за споделяне на добри практики между училищата партньори, разглеждане на училището ни и разговори с родители и гости.

Благодарим на нашите гости за добрите думи и споделените идеи и практики. Ще продължим с дейностите по НП "Иновации в действие", като на 27.11.2019 г. посетим партньорите ни от иновативно училище ОУ "В. Петлешков" - гр. Пловдив.


13 ноември 2019 година

2018/2019 учебна година
"Седмица на изследователите" - 2018/2019 учебна година

Ден 5 - Днес, 07.06.2019г. приключи „Седмицата на изследователите“ за учениците от IV клас в ОУ „Христо Ботев“ гр. Раковски. Учениците затвърдиха знанията си по Безопасност на движението по пътищата, като бяха поставени в няколко пътни ситуации. Четвъртокласниците получиха заслужени грамоти за участие и отлично представяне в „Седмицата на изследователите“.

7 юни 2019 година

"Седмица на изследователите" - 2018/2019 учебна година

Ден 4 - Днес, 06.06.2019г. четвъртокласниците посетиха градския парк. В него бяха обособени пет пункта – 1-ви Човекът и обществото, 2-ри Човекът и природата, 3-ти Български език, 4-ти Литература, 5-ти Физическо възпитание и спорт. Във всеки имаше въпроси по дадените предмети.

Учениците бяха разделени на шест отбора по цветове – сини, зелени, бели, жълти, червени и оранжеви. При даден сигнал от учител, те се впуснаха в приключение да търсят своите загадки, скрити под пейки и маси. С ентусиазъм и вълнение препускаха от пункт в пункт, търсейки поредното предизвикателство. Най-голяма емоция предизвика изпълнението на задачите от 5-ти пункт: „Всички деца от отбора клекнете и започнете да ходите „патешки“ , докато преброите заедно до 20“, „Всички деца от отбора да скочат на въже по три пъти“, „Всички деца от отбора направете по пет лицеви опори“, „ Хванете се за ръце и образувайте кръг. Направете седем крачки надясно и десет наляво. Извикайте едновременно УРА!“. Дневното приключение завърши с обявяване на победителите – два отбора на 1-во място и четири на 2-ро място.

6 юни 2019 година

"Седмица на изследователите" - 2018/2019 учебна година

Ден 3 - Днес, 05.06.2019г. четвъртокласниците от ОУ „Христо Ботев“ затвърдиха знанията си по Човекът и природата в нетрадиционна образователна среда – Природонаучен музей и Планетариум в гр. Пловдив.  В Природонаучния музей се разпределиха в три зали – на бозайниците, птиците, земноводните и влечугите.  В стаята на бозайниците децата и родителите се разделиха в четири групи според цветовете – синьо, червено, зелено, оранжево. С помощта на таблети и информационни карти те събираха нужната информация за животните. Попълваха номерата им в експозицията и ги нанасяха в специални карти. Задаваха си взаимно въпроси и отговаряха на тях, като попълваха работни листове за различните видове животни. Така те откриваха частите от липсващата информация. По този начин сами показваха кои са животните от експозицията, къде се срещат, с какво се хранят.  В стаята на земноводните и влечугите учениците бяха разделени на пет отбора  - сини, червени, зелени, жълти и оранжеви. Отделните групи показаха колко бързо могат да подредят буквите в имената на животните, след което ги сравниха с информационните карти в изложбата и прочетоха информацията за тях с помощта на таблети, която споделиха и с техните родители.  В друго приключение всеки отбор получи копие от картата на терариума с прикрепени към нея четири имена на животни. Учениците търсеха животните, обменяха информация за тях, отбелязваха върху картата мястото им.  В стаята на птиците учениците бяха разделени на три групи. Всяка група получи карта на залата и работен лист, в който попълва отговорите на загадките. С помощта на таблети учениците търсиха информацията за определени видове птици. След като попълниха работните си листове, малките откриватели ги предадоха на жури, което провери и оцени работата им.  Приятните вълнения на четвъртокласниците в музея продължиха с гледане на филм за Космоса в зала „Планетариум“ и завършиха със свободно разглеждане на всички експонати.

5 юни 2019 година

"Седмица на изследователите" - 2018/2019 учебна година

Ден 2 - На 04.06.2019г. учениците от IV клас посетиха библиотеката в читалище „Петър Богдан” гр. Раковски.  Децата дариха свои книжки с желанието да бъдат прочетени и от други връстници. Те бяха разделени на екипи, които подредиха пъзели със списъка от задължителна литература за пети клас. Децата го прочетоха верижно и всяко едно получи свой списък. Малките изследователи откриваха художествени произведения и техните автори по дадени загадки. По-голямата част от тях познаха главния герой на приказка, който беше описан като бозайник с ботуши; познаха и героя на друга приказка, който беше птица. Част от децата се затрудниха с откриването на третия герой,  описан като непослушна тийнейджърка.

4 юни 2019 година

"Седмица на изследователите" - 2018/2019 учебна година

В периода 03.06.19 г. - 07.06.19 г. учениците от ІV-тите класове ще проведат "Седмица на изследователите" по проект "Иновативно училище". През всеки един от петте дни от седмицата учениците ще посетят следните обекти: градската библиотека в гр. Раковски, градския парк в гр. Раковски, Историческия музей в гр. Пловдив, Природонаучния музей в гр. Пловдив и Планетариума в гр. Пловдив. Учениците и родителите ще бъдат разделени в изследователски групи за търсене на поставени “загадки”, “пъзели”, измервания и задачи, в които да приложат практически придобитите знания по всички учебни предмети в ІV клас - БЕЛ, АЕ, математика, ЧО, ЧП, музика, изобразително изкуство и ФВС.

Днес (03.06.19 г.) е първия ден в който малките "изследователи" изработиха своите баджове за предстоящите експедиции. За целта те "изследваха" и използваха възможностите на Майкрософт Офис програмите. В началото се запознаха с термина иновативно училище, логото на иновативните училища и целите на програмата. Изработиха бадж на класовете, като работиха в програмата Microsoft Word. Децата и техните родители демонстрираха гъвкаво мислене, активност и концентрация.

3 юни 2019 година

Посещение на музей на открито - Малтепе, с. Маноле

Ученици от III, V и VI клас имаха възможността да прекарат вълнуващ следобед в музея на открито. Докато едните, в роля на археолози, търсеха древни находки, другите овладяваха изкуството на грънчарството. Посещението бе осъществено и финансирано по проект "Евромозайка", програма Еразъм+ КД 2 на ЕС.

18 април 2019 година

Открит урок по Конституция

Днес, 16.04.2019 г. отбелязахме 140 години от приемането на Търновската конституция, с открит урок по история и цивилизации в VІ-ти и VІІ-ми клас.

Урокът започна с кратка презентация, подготвена от Джесика Иванова, Мариела Антонова, Михаела Ячева и Терез Земярска от 7. клас. В хода на инициативата, под ръководството на г-жа Невена Бодушка, учениците работиха в групи, като "либерали", "консерватори" и "народни представители".
Всяка от групите на "либералите" и "консерваторите" имаше за задача да представи идеите и вижданията си, с които на убеди членовете на групата на "народните представители" за кого да гласува.

Благодарим на всички наши ученици, които се включиха в открития урок по Конституция.

16 април 2019 година

Проект "Иновативни решения за успешно и желано училище"

Представяме Ви макетите изработени, чрез проектно-базирано обучение по човекът и природата от учениците в Vа, Vб, Vв и Vг класове.

Преподавател: Валентина Иванчева

11 март 2019 година

Проект "Иновативни решения за успешно и желано училище"

Приложна математика в пети клас.
Тема: "Намиране на най-голям общ делител на естествени числа"
Преподавател: Васка Гочева

Задача: По групи учениците трябва да направят декорации за маса. Разполагат с 36 бели, 27 сини и 18 лилави цветя. Необходимо е броя на цветята от всеки цвят да е равен във всяка декорация, като използват всички цветя.
а/ Какъв най-голям брой декорации може да направи групата?
б/ По колко цветя от всеки цмят ще има във всяка декорация?

При подготвяне на решението за поставените задачи, учениците използваха ИКТ за да стигнат до верните решения и представят пред съучениците си крайните продукти.
С прилагане на проектно-базиран подход учениците работят с желание, осмислят и прилагат наученото за най-голям общ делител, опитват се да съставят сами задачи с подобни условия.
20 февруари 2019 година

Мониторинг по проект "Иновативни решения за успешно и желано училище"

Уважаеми родители, молим да попълните анкетата, свързана с мониторинга по проект "Иновативно училище" и изпратена Ви, чрез платформата на ел. дневник.

Ще се радваме да споделите с нас вашите предложения и мнения.

Иновативно училище

Училището ни е обявено за иновативно с Решение № 472 на Министерски съвет от 09.07.2018 г. Проектното ни предложение обхваща период от 3 учебни години с начало 2018/2019 учебна година.

Основни акценти в проекта са:
 • Въвеждане на електронен дневник Админ Плюс, където информацията се подава в реално време, чрез уеб-базираното приложение за родители, учители и ученици. В използването са вкючени всички ученици, родители и учители. Въвеждането е безсрочно, но с мониторинг на "полезността" през 2018/2019 учебна година. Основната цел на тази иновация е по-добра оперативност, отчетност и оптимизация на работата с информация.
 • Създаване на "банка с учебни ресурси" в облачната среда на Office 365. Всеки педагогически специалист в училище може да споделя собствени учебни ресурси, да работи в колаборация с колеги и ученици в платформата на Office 365.
 • Обособяване на облачно пространство за работа по проекти на ученици от V-тите класове през 2018/2019 учебна година, по следните учебни предмети: английски език, математика, човекът и природата и информационни технологии.
 • Провеждане на "Седмица на изследователите" в периода от 03.06.2019 г. до 07.06.2019 г. за учениците от ІV-ти клас през 2018/2019 учебна година и техните родители.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню