Услуги - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Услуги


Индикативен списък на услугите, предоставяни от ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование

  1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
  2. Преместване и приемане на ученици в държавните и в общинските училища
  3. Издаване на свидетелство за основно образование
  4. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - Образец на заявление
  5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи - Образец на заявление

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню