ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
Основно училище
"Христо Ботев"- град Раковски
Училище със 160 годишна история!
Училище с традиции, настояще и бъдеще...
Актуални новини
Учебна 2023/2024 година
Национално външно оценяване в VІІ клас - учебна 2023/2024 година


Горди сме да обявим резултатите на нашите ученици от VІІ клас на Националното външно оценяване. За поредна година те са над резултатите за област Пловдив и над тези за страната.  
Благодарности на всички ученици за усърдието, благодарности на всички родители за подкрепата и благодарности за всеотдайните ни учители по БЕЛ: д-р Петър Кривчев и г-жа Невена Бодушка и по математика: г-жа Екатерина Сейрекова.
Пожелаваме успешен прием на всички!

Ред за запознаване с проверените и оценени индивидуални изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване в края на VІІ клас на учебната 2023/2024 г. в електронна среда - https://www.ruoplovdiv.bg/news/read/id/2091

17 юни 2024 година
Класация на училищата от НВО VІІ клас - учебна 2023/2024 година

В класацията на училищата за НВО 7. клас училището ни заема 41 място в областта (от общо 142 училища) и 413 място в страната (от общо 1722 училища).  
Тук е мястото да поздравим пълните отличници на випуск 2024 година, които днес бяха наградени от г-жа Алексиева с почетен медал на училището, грамота и подарък с ваучерна стойност. Завършили 5., 6. и 7. клас с пълно отличие и почетен знак "Отличник на випуск 2024 година":
1. Александра Гендова - VІІ а клас
2. Гергана Герсова - VІІ а клас
3. Ирина Домовчийска - VІІ а клас
4. Кристияна Земярска - VІІ а клас (и постигнат най-висок успех на НВО по математика)
5. Петър Орешков - VІІ а клас
6. Александър Гюлов - VІІ б клас
7. Бианка Гиева - VІІ б клас (и постигнат най-висок успех на НВО  по БЕЛ)
8. Габриела Матанска - VІІ б клас
9. Иван Йовчев - VІІ б клас
10. Денислава Видева - VІІ в клас
11. Моника Плачкова - VІІ г клас

Благодарим Ви деца! За нас беше чест да бъдете наши ученици!
Пожелаваме на всички ученици от 7. клас успешен прием и не спирайте да преследвате и следвате мечтите си!

5 юли 2024 година
Център за прием на документи за участие в класирането за приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 година

За поредна учебна година училището ни е определено за училище - център за прием на документи за участие в класирането за приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2024/2025 година.
Работното време на комисията за прием на документи в училището ни ще бъде от 08:00 до 18:00 часа, както следва:
 • за участие в първо класиране  от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. включително;
 • за участие в трето класиране от 26.07.2024 г. до 29.07.2024 г. включително;
 • за участие в четвърто класиране от 05.08.2024 г. до 06.08.2024 г. включително.

Необходими документи:
 • декларация за обработка на личните данни (по образец);
 • служебна бележка за явяване на изпитите на ученика с код за достъп и входящ номер;
 • оригинал на медицинско свидетелство издадено от личния лекар на ученика за участие в прием в професионални и профилирани паралелки.

Всеки родител заедно с детето си може да подаде самостоятелно заявление за прием, без да посещава училището ни център, като достъпи платформа https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и код за достъп от служебната бележка.14  юни 2024 година
Национален многоезичен театрален фестивал "Словото - сила и необятност" - гр. Велинград

Поредно признание и отличие за участието ни в Национален многоезичен театрален фестивал "Словото - сила и необятност", 2024 година в гр. Велинград. На фестивала сме отличени в две категории:
1. Приз за най-оригинална звукова среда в категория английски език V-VІІ клас с ръководител г-жа Моника Косова за група "English Language Hunters" представили пиесата "Кентървилския призрак" по Оскар Уайлд.
2. Приз за най-изящно сценично слово в категория български език с ръководител г-жа Снежана Царова за група "Ботевци" представили "Хайдути".

14  юни 2024 година
Национално външно оценяване в ІV клас - учебна 2023/2024 година

21-во място заема училището ни в класацията на училищата в област Пловдив на национално външно оценяване в ІV клас.

Резултати

Поздравяваме нашите ученици от 4. клас и техните преподаватели за страхотните резултати на националното външно оценяване в 4. клас.
Браво, деца и колеги! Гордеем се с Вас!
Отново имаме ученици достигнали пълни 100 точки на НВО!

За поредна учебна година резултатите на училището ни са по-високи от тези за област Пловдив и страната. Това е нашият първи випуск който завършва обучението си в начален етап в целодневна организация на учебния ден в смесен блок от 1. до 4. клас.

Благодарим на всички родители които ни се довериха и повярваха, че заедно можем и успяваме!

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че Вашето дете може да види оценената си писмената работа от НВО - 4 клас на 12.06.2024 г. (сряда) от 8:30 до 17:00 часа в ОУ „Райна Княгиня“, гр. Пловдив, ул. „Полк. Сава Муткуров“ № 40.
Запознаването става срещу издадена служебна бележка от училището и документ, удостоверяващ самоличността на ученика (лична карта).
Ученикът се придружава от родител, настойник или попечител.
Сканираната писмена работа на ученика не се снима, записва, отпечатва и изнася от залата. Не се допуска и разглеждане на други писмени работи.

6 юни 2024 година
Съобщение за родителите на бъдещите първокласници в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

Уважаеми родители,  

Започва кампанията за прием в 1. клас в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски за 2024/2025 учебна година.
Подаването на заявления може да направите лично в дните от 17.06.2024 г. до 18.06.2024 г. включително, от 14:00 до 20:00 часа, като подадете в сградата на училището необходимите документи.

Всички ученици от І-ви клас през 2024/2025 уч. година в училището ни ще се обучават в целодневно обучение - смесен блок. Задължителните учебни часове, избираемите учебни часове, самоподготовката, заниманията по интереси и организираният отдих се редуват в смесен блок.

Учебните занятия започват в 8:00 часа и приключват съгласно разписанието за учебния ден.
При необходимост, може да задавате вашите въпроси на имейл: oubotev@oubotev.bg

*Важно!
Ако родителските права са споделени със съдебно решение на записването на детето в първи клас задължително присъстват и двамата родители. В тази връзка онлайн подаване на заявления за записване в 1. клас за учебната 2024/2025 година няма да бъде проведено.

1 юни 2024 година
Награди на РУО - гр. Пловдив за учебната 2023/2024 година

Поздравления за г-жа Даниела Говедарска, която на 22 май 2024 г. бе удостоена с награда на РУО - гр. Пловдив. Наградата се присъжда за доказан висок професионализъм и всеотдайност в педагогическата дейност и за постигнати значими резултати в процеса на обучението, възпитанието и социализацията на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование в област Пловдив.

25 май 2024 година
Проектно-базирано обучение по география и икономика

През последната седмица, учениците от Vа клас  представиха проектите си  на тема ,,Моят бизнес в Африка”.  Проектите бяха изработени в часовете по География и икономика, под ръководството на г-н Чернашки. Учениците работиха в групи от 4-ма. Задачата им бе да реализират мечтаната си професия, като част от бизнес проект. Освен разработването на идеята, те имаха за задача да го представят като материален и като дигитален продукт.
Така учениците не само упражниха знанията и уменията си по География, дигиталните си компетентности, работата в екип, презентационните си умения, но и ранната си професионална насоченост. Показаха и своята самоинициативност като превеждоха брошурите и на английски език. В края, но не на последно място се самооцениха, като и тук показаха точната си преценка и дори емпатия.
23 май 2024 година
Проектно-базирано обучение в ІІІ г клас

 • Учениците от III г клас продължават да се запознават отблизо с професиите на своите родители. Тази седмица се запознаха с професията на медицинската сестра. На гости ни беше Юлия Караджова - мед. сестра в детско отделение към МБАЛ-Раковски. Първите правила на модерните сестрински грижи въвежда английската медицинската сестра Флорънс Найтингейл по време на Кримската война (1853 - 1856 г.). Тази сърцата жена обикаляла с газена лампа в ръка палатките с ранените войници, за да следи за тяхното състояние, да ги окуражава и да оказва нужните сестрински грижи по всяко време на денонощието. Спасените войници разказвали легенди за нейното милосърдие, наричайки я с благодарност  Дамата с лампата. Професията на медицинската сестра е необикновена за необикновени хора. Тя изисква призвание, любов, всеотдайност и служене в името на здравето и живота. Изисква много знания и умения, непрекъснато учене, неуморен труд и грижа за едно по-здраво и по-добро общество. Мед. сестра Караджова също като "Дамата с лампата" разказа и увлече всички ученици по тази професия. Запозна ги с различни медицински консумативи, инструменти и превързочни материали. Също така учениците имаха възможност да изпълнят някои от манипулациите.

 • Учениците от III г клас се запознаха с професията на пчеларя. На гости ни беше Михаил Ганин. Той ни разказа за пчелина и кошера в него, всичко за размножаването, живота им,  производството на мед и други продукти от работливите пчелички. Благодарим за невероятно увлекателното представяне!
23 май 2024 година
Награда от издателство "Просвета"

Годишните национални награди на е-просвета – електронното училище на България – бяха връчени за първи път на вълнуваща церемония в София на 11 май – Деня за почит към просветителите св. братя Кирил и Методий.
Издателска група „Просвета“ има за цел да отличи онези училища, детски градини, учители и ученици от цялата страна, които най-активно използват образователната платформа е-просвета, за да надградят своите знания или за да направят ученето по-ефективно, лесно и интересно.
Нашето училище бе отличено с награда за ІІІ-то място в страната за най-активни учители в начален етап. Поздравления, колеги! Продължавайте да вдъхновявате и да палите онзи огън на знанието в очите на нашите ученици!
15 май 2024 година
Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности за прием след VІІ клас


15 май 2024 година
Важно за седмокласниците и техните родители


 • Информационен училищен сайт в който ще намерите подробна информация за изпитите и приема след успешно завършен VІІ клас - НВО и прием

15 май 2024 година
Инициативи с участието на РУ - Раковски

Полицейската професия има своите предимства и недостатъци, но независимо от това си остава една от най-привлекателните за малчуганите. Да си полицай не е толкова лесно, както изглежда отстрани.

 • На 14.05.2024г. гости на IV- класниците от нашето училище бяха служители от РУ-Раковски. Те изнесоха пред учениците лекция на тема: “Професия полицай” и безопасно придвижване през летния период.

 • По покана на III г клас в двора на училището се проведе открит урок на тема "Професията на полицая" с участието на служители на РУ-Раковски.
  Те запознаха децата със задълженията и основните задачи на полицаите: да осигуряват обществения ред и безопасността на хората; да залавят престъпници; да контролират и санкционират пътни произшествия. Беше акцентирано върху безопасността на децата извън дома.
  Полицейските служители представиха пред учениците и основните средства, с които си служат.
15 май 2024 година
Четене в І д клас

Четенето е дар, четенето е необходимост, четенето може да бъде вдъхновение.
Само една малка искрица е необходима, за да събуди  въображението на най-малките читатели и да им отвори очите към нови светове.  Ето как изглежда първата среща с книгите през погледа на учениците от I "д" клас - Електронна книжка
12 май 2024 година
Цветна феерия

Цветна феерия и пъстро настроение изпълниха атмосферата в класната стая на ІІ а клас. Под ръководството на г-жа Павлина Плачкова и г-жа Ивана Лесова в часа по Занимания по интереси децата имаха възможност да се запознаят с магията на Икебана – японското изкуство за подреждане на цветя. Децата и гостите научиха, че в превод "икебана" означава „живи цветя”.
Марчела Изевкова от Градински Център „Магнолия“ представи различни варианти на аранжировка на цветя и сподели своите знания по флористика. В часа присъства и председателят на общинския съвет г-жа Мария Гиева тя искрено поздрави и благодари за прекрасната инициатива, която внесе емоция и настроение сред децата!
9 май 2024 година
Състезание "Зная, мога и успявам"

На 07.05.2024г.  I-ви „в“ клас, под ръководството на г-жа Матейчина и г-жа Тачева,  проведоха  интердисциплинарно състезание „Зная, мога и успявам“. В него бяха включени въпроси и задачи от различни учебни предмети. Учениците преминаха от математическите задачи към вълшебството на родното слово.
Разделени на отбори те се впуснаха в забавна надпревара, като решаваха задачи, определяха  броя на сричките в думите и съставяха изречения.  
Учениците показаха умения за работа в екип, концентрация, бързина и се справиха  успешно с всички поставени задачи.
7 май 2024 година
Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения "Аз мога - тук и сега" VІІ - ХІІ клас

За пореден път нашите ученици доказаха знанията си и издигнаха авторитета на училището. През изминалите три дни те участваха в осмото национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения "Аз мога - тук и сега" VII -XIIкл. От 90 училища, предимно езикови и професионални гимназии, в категория VII и VIII клас Лора Тотова и Мартин Пищийски се класираха в топ 10. Останалите ни участници заеха  не по-малко престижните 11-то, 15-то , 22-ро място , и т.н в рамките на първите 50.
Изключително сме горди със знанията , които показаха и с поведението им на този форум.
28 април 2024 година
Урок и учене чрез преживяване

,,Никой не е по-голям от хляба" -  така започна нашия урок беседа. Гост в III "б" клас беше г-н Милен Луков, който е местен хлебопроизводител.
Нетрадиционен, интересен и забавен урок, в който нашите ученици се запознаха с бизнеса, предприемачеството и дори се включиха в процеса на изработване на хляб.
Партньорството между учители и родители осигурява позитивна атмосфера и води до  една силна училищна общност.
26 април 2024 година
Шеф готвачи и учене чрез преживяване

На 26.04.2024г.  учениците от ІІІ г клас бяха шеф готвачи.
Родители на ученици от класа гостуваха в час и разказаха за своите професии - шеф готвач и главен готвач в ресторант. Посъветваха учениците да се хранят здравословно и изготвиха специално меню за тях, използвайки електронна везна за приготвянето на всяка порция. Така показаха, че мерните единици за маса от математиката са в служба на човека ежедневно. Децата се насладиха на така желаната студена млечна супа и плодова салата, които им сготвиха помощник готвачите на класа.
В Заниманията си по интереси учениците станаха клиенти, търговци и предприемачи. Играта: „В магазина“ се хареса на всички участници, а зеленчуците се продадоха на мига!
Всички останаха доволни! Уроци се учат по - лесно с пълен стомах!
26 април 2024 година
Вкусна математика

Може ли математиката да бъде вкусна, здравословна и лесна?
Ето как неусетно учениците от ІІІ в клас използваха на практика своите математически компетентности, решавайки текстови задачи и главоломки.
Учениците затвърдиха знанията си за мерните единици за маса - грам, килограм, тон и понятията половинка, третинка, четвъртинка.
След това с много емоции и желание се заеха сами да приготвят сандвичи, с форма на геометрични фигури, след което ги подредиха в изложба.
Коментираха помежду си темата за здравословното хранене и похапнаха заедно. Накрая всички стигнаха до заключението, че спорта и правилното хранене са много важни за здравето. Занятието приключи със състезателна игра.

25 април 2024 година
Математически азбучен пъзел

Днес, 25.04.2024 г., в I „б“ клас, под ръководството на г-жа Котова и г-жа Паршикова, в часа за „Занимания по интереси“ се проведе  интердисциплинарно състезание „Математически азбучен пъзел“.
В него бяха включени въпроси и задачи от различни учебни предмети. Учениците преминаха от уникалния език на математиката към вълшебството на родното слово.
Чрез използване на дигитални устройства, разделени на екипи, те се впуснаха в забавна надпревара, като решаваха смарт тестове, кръстословици, разгадаваха загадки чрез тайни математически кодове.
25 април 2024 година
Футболни успехи

Поздравления за малките Ботевци от III-ти и  IV-ти клас, водени от г-н Атанасов! Футболните ни надежди успяха да се преборят сред 20 отбора от Пловдивска област и достигнаха участие във финала.  Второто място в турнира е голяма и ценна победа, като се има предвид, че те за първи път се явяват на национално състезание по футбол.
Браво, момчета!  Поздравления и за г-н Желязко Атанасов!
25 април 2024 година
Световен ден на книгата

Понякога големите романи започват с малки, шумолящи, хвърчащи като перца страници, разлистени от неуверени детски пръстчета, но с приятелска ръка на рамо...
По повод Световния ден на книгата и авторското право учениците от I "а" клас посетиха най- малките в училище - децата от подготвителна група. Първокласниците представиха драматизация на " Щурец и мравка". Гостуването продължи с прочит по роли на приказката  "Лисицата и щъркелът". Големите бяха подготвили зарче, на което имаше записани въпроси към приказката. С помощта на г- жа Мария Иванова и учениците бъдещите първолаци отговаряха активно и се забавляваха.
В края на срещата те получиха като подарък книжка с гатанки.
23 април 2024 година
22 април - Денят на Земята

На 22-ри април човечеството чества Деня на Земята. За тази дата учениците от нашето училище се подготвяха старателно цяла седмица, изготвяйки плакати и 3D- проекти; в часовете по Човекът и природата и Химия и опазване на околната среда представяха информация и разговаряха за замърсителите в природата и нейното опазване.
Днес, в голямото междучасие, бе открита богата изложба във фоайето на втория етаж, както и в училищния двор. Оградата на двора се превърна в оригинално място, от което учениците, с помощта на своите учители, да обърнат внимание на личната отговорност на всеки към планетата ни. Събитието бе уважено от народния представител г-н Младен Шишков, председателя на Общински съвет - Раковски - г-жа Мария Гиева, г-н Калин Йовчев - председател на училищното настоятелство, г-н Рангел Матански и други гости. Учениците от III в клас пуснаха в небето балони, за да дадат знак, че не трябва да забравяме колко крехка е природата и колко отговорни сме ние към нея.

22 април 2024 година
Бинарен урок "Моят любим спорт"

Учениците от ІІІ б и ІІІ г клас взеха участие в интердисциплинарен урок по английски език, физическо възпитание и спорт и български език, заедно със своите учители по съответните предмети на тема: “Моят любим спорт“.
   В час по физическо възпитание и спорт третокласниците се запознаха с основните правила и термини във футбола. В часа по английски език изготвиха постери за известни футболисти, след което в работа по групи, с помощта на ребуси с картинки се запознаха с популярни думи от футбола. Работата продължи в часовете по български език, вдъхновени от любимия си спорт, учениците написаха съчинения.
   Урокът завърши на градския стадион, където децата затвърдиха знанията си по предметите ФВС, АЕ, БЕЛ и Математика, докато решаваха кръстословици, спортуваха и изпълняваха предизвикателства. Третокласниците се включиха в подготовката на материалите, които използваха за урока, като в часовете по занимания по интереси изработиха табла с известни футболисти и направиха апликации за кръстословиците. Те имаха възможност да разговарят със специалния ни гост - футболист от юношеския отбор на ФК “Спартак Пловдив". Двата класа демонстрираха екипна работа, спортен дух и отлична езикова подготовка.
Урокът беше проведен под ръководството на г-жа В. Гаджева, г-жа С. Кабаиванова, г-жа С. Храненикова, г-жа Г. Иванчев и г-жа Т. Чукурлиева.
Награда за положения труд бяха усмивките върху детските лица. Децата имаха дълга и изпълнена с положителни емоции седмица.

21 април 2024 година
Бинарен урок на открито

Изключително атрактивен и нетрадиционен бинарен урок на открито проведоха учениците от ІV в клас с техните класни ръководители – Мария Чепишева и Златка Николова.
Непредвидимото време не ни спря да проведем урока “Екскурзия”.
Четвъртокласниците, разделени на четири отбора, демонстрираха знания по предметите – Човекът и природата, Български език, Математика, Човекът и обществото, Физическо възпитание и спорт.
Участниците представиха отборите си – „Звезда", „Ракета“, „Слънце“, „Земя“ като образуваха съответните форми с помощта на изучаваните геометрични фигури.
Отборите се състезаваха като решаваха разнообразни текстови задачи, които бяха изписани с граматически грешки,които сами трябваше да открият и редактират, а отговорите на самите задачи ги отведоха в историята ни.
Сред невероятната природна картина учениците наблюдаваха обекти от живата природа. Разпознаваха и назоваваха имената на растенията, които срещаха и обсъждаха условията им на живот. Съставяха хранителни вериги.Изследваха шумовете и звуковете, които долавят и миризмите, които усещат.
Беше различен, но полезен урок, който завърши с игра. Всички много се забавляваха.
Учениците показаха завидни умения за работа в екип, концентрация, бързина и се справиха успешно с всички поставени задачи.

21 април 2024 година
"сМисъл за нашия общ дом" - кампания на Каритас Витания

Учениците от ІV в клас при ОУ „ Христо Ботев“- гр. Раковски се включиха в първата за годината екологична кампания „ сМисъл за нашия общ дом“ на „Каритас Витания“.
Във връзка с тази инициатива децата дариха текстилни изделия - дрехи за рециклиране, за да спестят част от отпадъците замърсяващи природата.
Почистиха и отпадъците в един от многото детски паркове и околни улици.
Нека се погрижим за околната среда заедно и отбележим Деня на земята - 22 април.

21 април 2024 година
Интердисциплинарен урок

Учениците от I "д" клас също успяха да съчетаят полезното с приятното в едно занимание извън класната стая. Разделени на групи, те показаха своите знания и умения по Български език и литература, Математика, Родинознание и спорт.
19 април  2024 година
В света на приказките

На 18.04.2024 г., учениците от I г клас се пренесоха  в света на приказките. Навън, под топлото слънце, всеки разказа своята любима приказка и представи рисунка към нея.

19 април  2024 година
Бинарен урок по БЕЛ и ИЦ

В бинарен урок по история и литература учениците от VII “в” клас отбелязаха 148-та годишнина от Априлското въстание. Те отговаряха на въпроси, свързани с историческото събитие, а гости на часа бяха всички шестокласници.
Литературна препратка към историческия момент направиха учениците от VI ”а” клас с драматизация на главата "Радини вълнения" от романа " Под игото" на Иван Вазов. Интердисциплинарния урок подготвиха г-жа Комитова и г-жа Царова.
19 април  2024 година
Математика на открито

Днес децата от I "б" клас проведоха урок по математика навън. Настанени удобно, наслаждавайки се на хубавото време, те решаваха задачи и участваха в игри, скрити в математически кодове.
16 април  2024 година
Пробни изпити за национално външно оценяване (НВО) за учениците от VІІ клас
Уважаеми родители и ученици,
За поредна учебна година за всички ученици в училището ни ще бъдат организирани безплатни пробни изпити по БЕЛ и математика, във  връзка с подготовката и провеждането на националното външно оценяване в 7. клас. Изпитите ще се проведат както следва:
1. По Български език и литература на 7 май 2024 година (вторник) от 14:00 часа.
2. По Математика на 10 май 2024 година (петък) от 14:00 часа.
Присъствието на всички ученици е задължително!
Организацията, провеждането, проверката и оценката ще бъде аналогична на действителното провеждане на изпитите.

16 април 2024 година

Изнесен урок по музика

Учениците от III „а“   клас проведоха изнесен урок по музика на тема „Орган“. Посетиха църквата „Свети Архангел Михаил“. Госпожа Мария Чепишева – органист и ръководител на църковния хор, запозна учениците с устройството на органа. Слушаха изпълнение на орган. Урокът продължи с разкодиране на QR кодове с различни музикални задачи.
В  часа по занимания по интереси гостуваха в социалното предприятие „Работилница на Каритас “.


12 април  2024 година
Практически задачи и игри

Учениците от ІІІ "б" и ІІІ "г" клас проведоха часовете си по Самоподготовка в училищния двор. Те упражниха своите умения по Математика, Човекът и природата, Човекът и обществото и Български език, като ги приложиха в практически задачи и игри със състезателен характер.
Всичко завършва добре, когато започва добре!

12 април  2024 година
Компютърно моделиране в начален етап

Бъдещето на програмирането изглежда светло и вълнуващо, а тези снимки го доказват напълно! Виждаме усмивки и радостни изражения на лицата на децата, докато те се забавляват, управлявайки - Blue Bot, Micro:bit, Botley и Lego WeDo. Тези моменти  показват колко забавно може да бъде програмирането. Това е ключът към вдъхновяващото бъдеще на технологиите!"     #ПрограмиранеЗаБъдещето #РадостноПрограмиране #STEMedu преподавател: Галя Орешкова

8 април  2024 година
Дневник на пътешественика

Вдъхновени от г-н  Петър Земярски, шестокласниците влязоха в ролята на пътешественици из Северна Америка и представиха своите дневници.

8 април  2024 година
Родинознание в І а клас

Днес в I ,,a’’ клас под ръководството на г-жа Говедарска се проведе иновативен урок по родинознание на тема: "Лято".  Урокът премина вълнуващо в екипна и индивидуална работа.
Учениците показаха и своята функционална грамотност, като съставяха текст по картини.

8 април  2024 година
Състезание по английски език Hippo

Поздравяваме четвъртокласниците Александър Гендов, Йоана Антонова, Стефан Марушкин, Десислава Патазова и Мария Домовчийска за високите им резултати на първи кръг на международната олимпиада по английски език - Hippo.
Без нито една грешка, Деси и Мария се класират за национален кръг в гр. София . Пожелаваме им успех!

6 април  2024 година
Конкурс за рисунка "С очите си видях бедата"

В конкурсът "С очите си видях беда" на общински кръг участваха учениците Максимилиян Станчев III а, Анна Каменчева  IV а, Виктория Койрушка  IV б,  Елизабет Несторова V а, Теодора Стоянджикова VI в и  Симона Генчева VII а клас.
Прекрасни творци! Поздравления!

Към следващия кръг продължават  -Виктория и Симона. Пожелаваме им успех!

3 април  2024 година
Занимания по интереси ІІІ б клас

 • В часовете по Занимания по интереси учениците от III „б“ клас провериха и затвърдиха своите знания, като проведоха игра със състезателен характер. Те показаха своите умения за работа  с дигитални устройства и екипна работа. Децата оцениха часа като ,,Много лесен и интересен!“
 • Часът по Човекът и природата  за учениците от III ,,б" клас беше много интересен и забавен. Чрез използването на дигитални устройства те потърсиха, разказаха и обобщиха информация за растителния и животинския свят в нашето родно селище.

3 април  2024 година
Празници и обичаи

Интердисциплинарен урок на тема "Празници и обичаи" бе проведен от учителите Галина Иванчева и Таня Чукурлиева в III ,,б" клас. Нашите гости ни разказаха интересни истории за миналото на нашия роден край, припомниха ни позабравени традиции и обичаи. Лазарки наричаха за здраве, Лазарско хоро и песни бяха изпълнени от момичетата - лазарки. Нашите баби ни показаха как да се подготвим за предстоящите великденски празници и боядисаха яйцата, като направиха кръст върху челото на всяко дете. Мъдростта и опитът, съчетани с безграничната детска любознателност направиха часа безкрайно интересен и забавен.
3 април  2024 година
Пътека на доброто

Инициативата „Пътека на доброто“ се роди в чистите детски души и ни показа, че състраданието има силата да издига и вдъхновява.
Третокласниците от ОУ ,,Христо Ботев“ заедно със своите родители и учители продължиха своята инициатива, като за пореден път събраха и дариха хранителни продукти за Великден. Даренията бяха разпределени между ЦНСТ гр. Брезово/с. Зелениково; ЦНСТ гр. Раковски и домът за стари хора в с. Момино - ,,Резиденция Момино“. Обитателите им ни посрещнаха с много усмивки и благодарности. ,,Ако до всяко добро същество застане поне още едно …“
3 април  2024 година
Празник на буквите

На 28.03.2024 г. нашите най-малки ученици отбелязаха Празника на буквите. С много песни, танци и игри те се развихриха в истинска азбучна фиеста и развълнуваха своите родители.
28 март  2024 година
Интердисциплинарен урок в библиотеката

Интердисциплинарен открит урок в библиотеката към читалище Секирово бе проведен с учениците от ІІІ в клас, на тема: "Периодът на Българското възраждане".
Учениците показаха своите знания за периода на Възраждането, разказаха интересни факти от българската история, показаха забележителни знания за живота и дейността на нашите славни будители и революционери. Възторжено и с чувство на уважение декламираха възрожденските стихове, всички заедно изпяха- "Апостоле, от теб се учим всички!". Реализирана бе и отборна игра - "Знам имената на нашите будители и революционери."
28 март  2024 година
Великденски яйца - ІІІ а клас

Великден носи много радост и надежда във всяко семейство.
Днес учениците от ІІІ а клас, в часовете по Изобразително изкуство и Занимания по интереси, заедно с баба Ани и баба Катя, боядисваха яйца. Бабите ни  показаха  позабравени техники.
28 март  2024 година
"Пъстър Великден" - интердисциплинарен урок

Интердисциплинарен урок на тема: „Пъстър Великден“ бе проведен от учителите Милена Лесова и Мария Чепишева в ІV в клас.
Учениците се потопиха в миналото и богатството на традициите чрез природата и изучаваните езици заедно с техните баби.
 Целта на този урок беше да се обогати лексиката по английски език на тема "Великден", както и да се развие умението четене с разбиране и разграничаване частите на речта на роден език на същата тематика.
Чрез игри и дигитални ресурси превърнахме урока в забавен мини спектакъл, в който учениците се развиваха, преследвайки знанието сами.
Децата не пропуснаха да създадат настроение с изпълнената от тях песен, поздрав за гостите – „Великденски помагачи“.
През втория учебен час учениците бяха разделени на екипи и заедно с техните баби спазиха традицията и боядисаха великденските яйца с разноцветни бои и природни материали.
С първото червено яйце бабите минаха и натъркаха бузите и челата на всяко дете под формата на кръст, за да бъдат здрави през цялата година.
28 март  2024 година
Великденски яйца - ІІІ в клас

Днес малките палавници от ІІІ в клас с нетърпение и радост декорираха великденски яйца в часа по Технологии и предприемачество. Традицията за Великден повелява първото боядисано яйце да е червено. Децата използваха различни техники, като едни от тях боядисаха с естествени материали, а други декорираха с лак за нокти, темперни бои, брокат и мъниста.
28 март  2024 година
Здравословно хранене

Здравословното хранене е тема, която вълнува съвременното поколение. Как да се храним здравословно и какво е здравословен начин на живот?
Днес на гости ни беше медицинската сестра Жени Бурова в час по родинознание. Второкласниците с интерес слушаха как трябва да се хранят, за да са здрави. В края на часа направиха и здравословна пирамида на храните.
27 март  2024 година
Ученически игри - волейбол момичета, областен кръг

Поздравления за отбора ни по волейбол - момичета и техния треньор г-жа Терзийска, които заеха 2-ро място на Областен етап в състезанията "Ученически игри" за учебната 2023/2024 година.  
Със своите умения, желание за победа и спортменски дух момичетата ни играха с душа и сърце, подкрепяни от своя треньор - г-жа Терзийска.
Браво, момичета! Гордеем се с вас!
24 март  2024 година
Цветница

Честита Цветница на всички с имена на цветя!
Проект "Цветовете на цветята" - https://read.bookcreator.com/ll4ANXuIxLabkI1TWcmLc9rJMuf1/JKJcx2KPQrG5slxvpONcdQ
Да направят пролетта ви още по-цветна, за вас се постараха учениците от VII клас при ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски с преподаватели: Петър Земярски и Валентина Иванчева.
24 март  2024 година
Кампания "Бъди Еко"

В продължение на месец учениците от начален етап на ОУ “Христо Ботев” бяха част от кампанията на Бъди Еко с Лайънс организиран от ЛАЙЪНС клуб на АЛК Д130 България в партньорство с ЕКОПАК България и ЕКО ПАРТНЪРС България. С голям хъс и ентусиазъм малките ученици се включиха в събирането на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, което е II етап от инициативата. В него класовете се състезават коя паралелка ще предаде по-голямо количество пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета. За да приемат учениците участието като отговорност към опазването на околната среда, класните ръководители в I етап на кампанията, запознаха децата с ползите от разделното събиране на отпадъци и тяхното рециклиране.
Вече всички очакват с трепет и вълнение резултатите от класирането, но най-важното е, че във времето на кампанията децата разбраха, че всеки ден могат да правят нещо малко, за да живеем в един по- добър и чист свят.
22 март  2024 година
Национално математическо състезание "Европейско кенгуру"

Днес - 21.03.2024 г., общо 105 ученици от начален етап участваха в национално математическо състезание "Европейско кенгуру". Малките смелчаци работиха 90 минути върху решенията на математически задачи, свързани с логика, съобразителност и комбинативност.

Отговорите на задачите са публикувани на сайта на училището координатор на състезанието СУ "Св. П. Евтимий", гр. Пловдив - https://patriarcha.com/wp-content/uploads/2024/03/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-2024.pdf
Изпитните тестове също ще бъдат публикувани на сайта на училището координатор след 22.04.2024 г., а резултатите на учениците ще бъдат обявени до 04.04.2024 г., съгласно регламента на състезанието.
21 март  2024 година
Щедрата кошница - благотворителна инициатива на Каритас Раковски

Учениците от 5. клас и техните родители се включиха в благотворителната инициатива на Каритас - "Щедрата кошница". За наближаващият празник Възкресение Христово се събират хранителни продукти за бедни и самотни хора.

Благодарим на всички, които отварят сърцата си, за да помогнат на нуждаещите се!
20 март  2024 година
Проектно-базирано обучение

 • Учим и творим, общуваме като създаваме и се забавляваме.
  През тази учебна година учениците от ІV б клас се включиха с желание в размяната на картички със свои връстници от Англия.
  Изработиха и красиви проекти по Човекът и природата и Човекът и обществото, защото ученето не е лесно, но може да бъде интересно.

 • С настъпването на пролетта учениците от ІІІ в клас, в час по Технологии и предприемачество чрез творчество, забавление и екипна работа изработиха своите проекти на тема ,,Как си представяме пролетта?”. Учениците изготвиха и представиха своите двуизмерни проекти с помощта на природни материали, рисунки и апликации. Така те затвърдиха придобитите си знания по Човекът и природата и Български език и литература.

 • И най-малките наши възпитаници - децата от подготвителна група, посрещнаха пролетта със старателно изработени картички и украса от пролетни цветя. Направиха чудесни хвърчила, с които си направиха състезание.
20 март  2024 година
Ученически игри - волейбол момчета, областен кръг

Поздравления за г-жа  Терзийска и момчетата ни от отбора по волейбол!
В оспорван финал с представителите на  СУ "Св.Патриарх Евтимий" - гр. Пловдив нашите момчета спечелиха Областното състезание на Ученически игри 2024.

Пожелаваме им успех на следващия кръг - Зонални състезания!
16 март  2024 година
Откриване на новата учебна 2023-2024 година

 >  Снимки
 >  Видео
Училище с безопасна и ефективна учебна среда, която позволява на всеки ученик да достигне своя най-добър потенциал чрез изобилие от възможности за отлични резултати!
Занимания по интереси
_______________

> Неизвестното Х
> И аз мога
> Сръчковци
> Многознайковци - А
> Многознайковци - Б
> Многознайковци - В
> Многознайковци - Г
> Многознайковци - Д

Извънкласни дейности
_______________

> Заедно в изкуствата и спорта
> Занимания по интереси в ЦОУД
> Спортни дейности
> Допълнителна подготовка по БЕЛ VІІ клас
> Ученически съвет
> Вокална група
> Млад огнеборец
Хоби и интереси
_______________

> Училищен вестник
> Училищно радио
> Конкурси и състезания
> Ден на таланта
> Народни танци
> Библиотека
> Ние четем
> STEAM проекти
Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието