ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Новини
Съобщение

Уважаеми родители, ученици и учители,

Във връзка с положителна резолюция от министъра на образованието и науката на доклад на началника на РУО – Пловдив и предложение  на РЗИ – Пловдив, за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. се преустановява присъственият образователен процес и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5, 6, 8, 9 и 11 клас за всички училища на територията на общините: Карлово, Куклен, Пловдив, Раковски, Родопи, Сопот, както и за следните 9 училища: СУ „Васил Левски“, с. Маноле; ОУ „Георги Бенковски“, с. Бенковски; ОУ „Петър Бонев“, гр. Перущица; ОУ „Георги Караславов“, гр. Първомай; ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай; ОУ „Васил Левски“, с. Караджово; ОУ „Христо Ботев“, с. Поповица; СУ „Отец Паисий“, гр. Стамболийски, ОУ „Христо Ботев“, с. Йоаким Груево.

За посочения период в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски е създадена организация за ОРЕС за учениците от 5 и 6 клас. Подробна информация с дневния режим и организация на ОРЕС е изпратена до родителите и учениците, чрез ел. дневник Школо.

Учениците от 1, 2, 3, 4 и  7 клас продължават да се обучават присъствено в училище и с тестване веднъж седмично, съгласно досегашния ред.

Напомняме на всички пед. специалисти, помощен персонал и ученици стриктно да спазват мерките и насоките за обучение в условия на извънредна епидемична обстановка.

23 януари 2022 година
Проектно-базирано обучение

Проекти на тема "Електрическа верига" изготвени от учениците от VІ  клас, преподавател Валентина Иванчева.
17 януари 2022 година
Проектно-базирано обучение

Проекти на тема "Моята родина" изготвени от учениците от ІVа клас, кл. ръководител г-жа Павлина Плачкова

17 януари 2022 година
Проектно-базирано обучение

Проекти на тема "Слънчева система" изготвени от учениците от ІVа клас, кл. ръководител г-жа Павлина Плачкова

17 януари 2022 година
Дарение

Учениците от І г клас, с класни ръководители г-жа Соня Храненикова и г-жа Соня Кабаиванова, направиха дарение за децата настанени в ЦНСТ - Раковски, по случай Коледните и новогодишни празници.

  23 декември 2021 година
  Инициатива по НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

  Планирана инициатива "Коледни желания" по НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот", бе проведена от учениците от ІІІ а клас, техните родители и класният им ръководител - г-жа Даниела Говедарска.

  За изработването на коледните картички децата и родителите работиха в малки екипи, които показаха истинска креативност и оригиналост. Децата бяха щастливи, че могат да творят с родителите си.

  В навечерието на коледните празници, картичките ще намерят своите получатели.  

  11 декември 2021 година

  Съобщение

  Уважаеми родители,
  представяме Ви демонстрационен клип за изследване на ученик: https://youtu.be/xev2c_oNzEc

  Отчитайки възможността родители на ученици в 1.-4. клас от всички паралелки в училище да пожелаят включване на децата им в присъствено обучение във всеки следващ момент, прилагаме допълнени образци на декларации за съгласие (Приложение № 1 и Приложение № 2).


  Образци на декларциите може да получите и на място в училище. Попълните декларации може да изпратите на ел. поща на училището: oubotev@oubotev.bg

  Напомняме Ви, че по всяко време може да откажете даденото Ваше съгласие за тестване на детето Ви с изричен писмен отказ в свободен текст.

   11 ноември 2021 година
   Съобщение

   Уважаеми родители и учители, от четвъртък (11.11.2021г.) учебните занятия за всички ученици продължават в електронна среда с начален час 9.00 часа.

   Бъдете здрави и се пазете!

   Дните от 08.11.2021г. до 10.11.2021г., вкл. са обявени за неучебни по заповед на кмета на Община Раковски


   Уважаеми родители,

   дните от 08.11.2021г. до 10.11.2021г. (вкл.) са определени за неучебни дни съгласно заповед на Кмета на община Раковски.
   Бъдете здрави и се пазете!

   8 ноември 2021 година
   Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС), считано от 08.11.2021г. за всички ученици

   Уважаеми родители , ученици и учители,

   от понеделник (08.11.2021г.) се преустановяват присъствените учебни занятия. Обучението ще продължи в електронна среда от разстояние (ОРЕС) с начален час 9.00 часа.

   Часовете в ОРЕС в начален етап са с продължителност 20 минути, а в прогимназиален етап - 30 минути.

   Приложено Ви предоставяме:
   Декларациите е необходимо да се попълнят от родителите до понеделник - 12:00 часа.
   Попълват декларации тези родители, които дават съгласие за щадящо тестване на децата си. Декларации са осигурени и в училище, за тези родители които не могат да си принтират и попълнят формуляра, а желаят да го попълнят.

   Попълнените декларации можете да препратите на класният ръководител на детето ви или да ги донесете на място в училище до 12:00 ч. в понеделник (08.11.2021г.). Желателно е всички родители, които дават съгласие за щадящо тестване на децата, да уведомят лично класните ръководители (до неделя – 19:00 часа).

   • Приложение 2 - Декларация за съгласие от родител за тестване на ученик
   • Приложение 3 - Декларация за съгласие от родител за тестване на ученик със СОП

   Информация от Единен информационен портал за Covid-19 - https://coronavirus.bg/bg/news/2820?fbclid=IwAR3C8ZMkwnTSCy04AGPtcFiLpioN5jPEaPISxFMgR0biS3dW4IZsp6V32Pg

   5 ноември 2021 година
   Информация от МОН за видовете антигенни тестове за Covid-19 на деца и ученици


   Във връзка с изпълнение на дейностите в писмото на МОН, всеки родител е необходимо да декларира съгласието/несъгласието си за тестване на детето му, чрез писмена декларация по образец, която ще ви бъде предоставена от класните ръководители.

   26 октомври 2021 година
   Случаи на Covid-19, към 26.10.2021 г.

   Уважаеми родители и ученици,

   Информираме Ви за следните установени положителни на COVID-19 случаи:
   • ученик от VІІ б клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката VІІ б  са карантинирани и за периода от 27.10.21г. до 03.11.21г. включително ще преминат към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС);
   • преподавател на ІІ б клас. В тази връзка и издадено предписание от РЗИ-Пловдив, контактните ученици от паралелката ІІ б  са карантинирани и за периода от 27.10.21г. до 03.11.21г. включително ще преминат към обучение в електронна среда от разстоянние (ОРЕС).

   ОРЕС обучението ще бъде синхронно, чрез използване на платформа Google Classroom, съгласно седм. разписание на паралелката. Подробни съобщения са изпратени на всички родители на учениците от VІІ б и ІІ б класове, чрез ел. дневник Школо.

   Присъственото обучение в училище на VІІ б клас и ІІ б клас ще продължи от 04.11.2021г.

   Напомняме на всички ученици, учители и родители стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки в училище, съгласно насоките на МОН за работа и обучение в условия на епидемична обстановка.

   26 октомври 2021 година


   Случай на Covid-19, към 11.10.2021 г.

   Уважаеми родители и ученици,

   Информираме Ви за установен положителен на COVID-19 ученичка от V а клас. В тази връзка и след предстоящо издаване на предписание от РЗИ-Пловдив, учениците от паралелката Vа  са карантинирани за периода от 11.10.21г. до 20.10.21г. включително.

   Обучението на учениците за периода на карантината ще бъде провеждано от разстояние електронно, чрез използване на платформа Google Classroom, съгласно седм. разписание на паралелката. Подробно съобщение е изпратено на всички родители на учениците от V а, чрез ел. дневник Школо.

   Напомняме на всички ученици, учители и родители стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки в училище, съгласно насоките на МОН за работа и обучение в условия на епидемична обстановка.

   11 октомври 2021 година


   Случай на Covid-19, към 06.10.2021 г.

   Уважаеми родители и ученици,

   Информираме Ви за установен положителен на COVID-19 ученик от VІ в клас. В тази връзка и след получено предписание от РЗИ-Пловдив, учениците от паралелката VІ в са карантинирани за периода от 04.10.21г. до 13.10.21г. включително.
   Обучението на учениците за периода на карантината ще бъде провеждано от разстояние електронно, чрез използване на платформа Google Classroom, съгласно седм. разписание на паралелката. Подробно съобщение е изпратено на всички родители на учениците от VІв, чрез ел. дневник Школо.

   Напомняме на всички ученици, учители и родители стриктно да спазват въведените противоепидемични мерки в училище, съгласно насоките на МОН за работа и обучение в условия на епидемична обстановка.

   6 октомври 2021 година


   Европейски ден на спорта в училище

   На 24.09.2021г. в ОУ “Христо Ботев” за поредна година отбелязахме  Европейския ден на спорта. Организирани бяха различни щафетни  игри, народна топка и  топка над въже за учениците от начален етап, а за прогимназия състезания по футбол, баскетбол, лека атлетика и шах-мат. Целта на проявата е повишаване на физическата активност на учениците, нови идеи за спортуване     и стимулиране към здравословен начин на живот.

   25 септември 2021 година
   Съобщение

   Уважаеми родители, сърдечно благодарим на всички, които взеха участие в рисуването и подновяването на образователните площадки в училище. Тази инициатива ще продължи и утре (24.09.2021г.) от 16.00 часа.  Ще се радваме на всеки един от вас, който може да дойде и да помогне в това начинание. Нека заедно направим училището привлекателно за нашите деца, а училищния двор желана територия за отдих и спорт.

   23 септември 2021 година
   Тържествено откриване на учебната 2021/2022 година

   Уважаеми ученици и родители,

   Тържественото откриване на новата учебна 2021/2022 година ще бъде от 09:00 часа на 15.09.2021г. в двора на училището. На тържеството, съгласно Заповед № РД09-2040/10.09.2021 г. на Министъра на образованието и науката може да присъстват САМО ученици от 1. клас и техните родители, както и ученици от 5. клас.
   Учениците от останалите класове ще бъдат посрещани от класните им ръководители в училищният двор от 10:00 часа. Достъпът до класните стаи ще бъде осъществен при спазване на реда за вход/изход на съответните паралелки под ръководството на класните ръководители.


   За втора поредна учебна година ни очаква много по-различна и нелека учебна година. В ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски предвиждаме отново да се извършва ежедневна и многократна дезинфекция на общите помещения, кабинетите, повърхностите, вратите и строга хигиена на санитарните помещения.  Предвиждаме изключително строг филтър на входа, периодично измерване на температурата и връщане на ученици с грипоподобни симптоми.

   Целият педагогически и непедагогически екип ще положи отново максимални усилия, за да няма струпване на ученици нито в коридорите, нито в останалите общи части. Това ще бъде най-трудната ни задача. Сред всички тези мерки ще се опитаме да имаме и ефективен учебен процес.

   Уважаеми родители, Вашата подкрепа и силно разбиране ще ни бъдат от полза повече от всеки друг път. Говорете и насърчавайте децата си, за да се пазим взаимно в общата ни мисия към връщане в нормалното живеене и учене.
   Носенето на маски е отегчително и неудобно преживяване, но е единственото защитимо за тези около нас - най-вече в коридорите, а за учениците от 5, 6 и 7 клас и в класните стаи.
   Човешки и сърдечно Ви молим, не изпращайте детето си с дори и малки съмнения за грипоподобно заболяване в училище.
   Всички искаме да бъдем здрави!
   Не е реалистично да се очаква от нас - учители и ръководство, че сами можем да се справим в тази крайно различна ситуация.
   Молим за активното Ви участие на родителските срещи в реална или виртуална среда. Запознайте се с плана за дейността на училището при COVID-19 и нека да гледаме и вървим в една посока, въпреки изключително различната ситуация!
   Заедно  сме изправени пред изключително трудната мисия - да учим и да се опазим здрави!


   13 септември 2021 година

   Важно съобщение!

   20 август 2021 година

   Инфоpмация за родителите на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

   Уважаеми родители,
   може да се запознаете с приложената информация, във връзка с отпускане на еднократна помощ за деца, записани в първи и осми клас - Информация

   12 август 2021 година

   НП "Иновации в действие" - 2020/2021 учебна година

   На 10.06.2021г. по НП "Иновации в действие" учители и ученици от ОУ "Христо Ботев" посрещнахме училищата ни партньори по националната програма - 159 ОУ "Васил Левски", гр.София и ОУ "Васил Левски" - гр. Кърджали.

   Представяме Ви видео от от проведените открити уроци и срещи - ВИДЕО и презентация он работната среща на училищата партньори - ВИДЕО.

   За пореден път училището ни показа, че е инициатор на промените в образованието. Благодарим на всички наши партньори по програмата!  

   10 юни 2021 година

   Национално външно оценяване 7. клас - 2020/2021 уч. година

   За поредна учебна година събрахме всичко най-важно, свързано с НВО 7. клас и кандидатстването след завършен 7. клас в информационнен сайт за нашите ученици. -Информационнен сайт НВО 7. клас

   8 юни 2021 година

   Вестник "Ботевци"

   Клуб "Млад журналист" издава поредния брой на вестник "Ботевци" - Брой 2 - 2020/2021 учебна година

   м. май/юни 2021 година
   Национално външно оценяване 4. клас - 2020/2021 уч. година

   На адрес https://zamaturite.bg/ всеки родител на ученик от 4. клас може да провери резултатите на детето си от НВО по БЕЛ и математика. Необходимо е да въведете входящ номер и код за достъп, които са в раздадените ви служебни бележки.
   Към този момент може да обобщим следните резултати за училището ни:
   - Среден брой точки на НВО по БЕЛ 4. клас - 69,16 (от общо 100), Среден успех: Мн. Добър 4,83
   -  Среден брой точки на НВО по Математика 4. клас - 58,09 (от общо 100), Среден успех: Добър 4,23

   Поздравяваме всички наши учители и ученици за постигнатите резултати!


   Уважаеми родители,
   Информираме Ви, че може да видите изпитната работа на Вашето дете от НВО - БЕЛ и НВО - Математика, 4 клас на 09.06.2021 г. от 09.00 - 17.00 часа в СУ "Св. Софроний Врачански", Пловдив - ЖР"Тракия", ул. Съединение 53.
   Учениците в присъствието на родител или настойник имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа в присъствието на член на РКПОИР, чрез влизане в системата. Ученикът и неговия родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор.
   Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение на изпитните работи. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

   7 юни 2021 година

   Съобщение за родителите на бъдещите първокласници в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски


   Уважаеми родители,  

   Започва кампанията за прием в 1. клас в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски за 2021/2022 учебна година.
   Подаването на заявления може да направите по един от следните два начина:

   • В дните от 05.07.2021г. до 07.07.2021 г. включително, от 09:00 до 18:00 часа, да подадете лично в сградата на училището необходимите документи. Посещението на училищната сграда ще се осъществява само през северния (централен) вход на училището при спазване на противоепидемичните мерки за сигурност - задължително носене на маска и дистанция от 1,5 - 2 метра;

   • Считано от 01.06. 2021г. до 07.07.2021г. включително, да подадете електронен формуляр на заявлението за прием в 1. клас, като прикачите в него всички законно изискуеми документи. Необходимо е да въведете актуален ваш имейл адрес, на който при евентуално започване на новата учебна година в дистанционна форма на обучение, ще получите училищен акаунт на детето ви за достъп до Google Classroom.
    Задължително е необходимо да прикачите "Удостоверение за завършена подготвителна група" и "Удостоверение за раждане" на детето ви. Може да попълните формуляра от следния линк - https://forms.gle/GyGcEz12BMWG2V667

   При необходимост, може да задавате вашите въпроси на имейл: oubotev@oubotev.bg

   31 май 2021 година
   Междуучилищен спортен празник в ОУ "Гео Милев" - с. Белозем

   Успешно представяне на училищните ни отбори на спортния празник, който се проведе на 25.05.2021 г в ОУ "Гео Милев" - с. Белозем.
   1-во място бадминтон Стилиян Нановски,
   1-во място стрелба Атанас Караджов,    
   2-ро място стрелба Георги Бъмбин ,  
   3-то място стрелба Йоан Гюлов,
   1-во място тенис на маса Любомир Земярски,
   2-ро място тенис на маса Ивайло Ружин,   
   3-то място тенис на маса Иван Йовчев,
   1-во място футбол,     
   2-ро място волейбол момичета,     
   2-ро място волейбол момчета

   Поздравления за всички участници! Браво на победителите и техните учители!

   31  май 2021 година

   График за прилагане на заповед № РД 09-3472/27.11.2020 г. на МОН

   График за прилагане на заповед № РД09-3472/27.11.2020г. на МОН, приет с решение № 1 на ПС с протокол № 8/11.05.2021г. и утвърден със заповед № 658/19.05.2021г. за провеждане на занимания по интереси, проектни дейности и компенсиращи мерки - https://drive.google.com/file/d/1rKOi0gosO23dDWPuAxYP1AbkRVSSb2gd/view?usp=sharing

   21  май 2021 година

   Състезание по шахмат - V клас

   Участници момчета: Кристиян Бенин, Ален Чонков, Мартин Иванчев, Мартин Ночев, Милко Гендов, Светослав Пачов и Иван Дзанев.
   Участници момичета: Ивайла Гондова, Петя Пашова и Христина Боргоджийска.
   Победител момчета: Мартин Ночев.
   Победител момичета: Ивайла Гондова.
   Ръководител: г-жа Мариана Терзийска.
   Съдия: г-н Петър Аянски
   Състезанието се проведе във фоайето на училището на 24.04.2021г. и продължи близо три астрономически часа.

   Поздравления за всички участници! Браво на победителите!

   10  май 2021 година

   Съобщение от РУО - гр. Пловдив

   Уважаеми ученици, родители и учители,

   Представяме Ви линк за достъп до обновената за учебната 2020/2021 година ВИРТУАЛНА ПАНОРАМА на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране -  https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/

   5 май 2021 година


   Насочване на ученици, със специални образователни потребност (СОП), завършили VІІ клас

   Съобщение от РУО - гр. Пловдив - https://www.ruobg.com/news/read/id/1807

   26 април 2021 година


   График на присъствения учебен процес през м. май 2021г.


   Учениците от ПГ 5-6г., 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас продължават присъственото си обучение в училище, при строго спазване на противоепидемичните мерки.

   Пазете се и бъдете здрави!

   29 април 2021 година


   Приложение на изследоватески подход в обучението по математика в V клас

   Още в първия ден от присъственото си обучение в училище, петокласниците от Vб и Vг клас, участваха в часовете по математика, като приложиха практически изследователски методи.  
   Първата им поставена задача от г-жа Н. Пънкина бе да измерят височината на всеки от учениците в паралелката. След това учениците намериха средно-аритметичната "височина на класа". Бяха изчислени и колко процента от учениците са под 1,40 m и колко са над 1,55 m.
   Втората задача бе написана в "морзов код" с посочен шифър. Учениците трябваше да я разшифроват и да я решат.

   Идеята на занятията е да се приложат на практика изучените знания и умения по математика в V клас, както онлайн, така и в присъствените учебни часове.

   26  април 2021 година

   Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства

   Съобщение от РУО - гр. Пловдив - https://www.ruobg.com/news/read/id/1806

   24 април 2021 година


   Важно съобщение!

   Уважаеми родители, ученици и учители,

   Запознайте се със Заповед № 550/09.04.2021г. за реда и организацията на обучението на учениците от ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски, за периода от 12.04. до 29.04.2021г. - https://drive.google.com/file/d/1qW1g64n2tcLC3LV73Bv2Ur-Y2EYdfvGE/view?usp=sharing

   9 април 2021 година


   Спортен празник  - 2021 година

   На 2 април 2021 година бе проведен спортен празник в електронна среда. Представяме ви всички инициативи в които се включиха учениците от ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски.

   2  април 2021 година

   Честит празник на всички българи!

   Урок по Родолюбие посветен на Националния празник 3 март - представен  от 1"а" клас
   3  март 2021 година

   Състезание по английски език "Spelling Bee" 2021

   ОУ „Христо Ботев“, гр. Раковски вече има двама участници в регионалния кръг на IX-тото издание на Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee.
   Натали Антонова, V кл, се класира на първо място в училищния кръг. Тя спелува правилно думата venue в шампионския кръг. Кристияна Земярска, IV кл., се класира втора. И двамата участници имат право да участват на  регионалното състезание, което ще се проведе на 27 март, 2021 г.

   Пожелаваме им успех!  

   На всички ученици, взели участие в тазгодишното състезание, изказваме благодарност и  им пожелаваме успех догодина!
   26  февруари 2021 година

   148 години от Обесването на Васил Левски   Учениците от трети клас при ОУ " Христо Ботев" град Раковски, отбелязаха 148 години от Обесването на Васил Левски, с огромна почит и преклонение пред великото му дело.

   14 февруари 2021 година


   Провеждане на общински кръгове на олимпиади и състезания през учебната 2020/2021 година


   15 януари 2021 година


   Важно!

   Уважаеми родители, ученици и учители,

   Напомняме Ви, че във връзка със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на проф. д-р Костадин Ангелов, министър на здравеопазването и  Писмо № 9105-434/22.12.2020 г. на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката,  от 04.01.2021 г. се възобновяват:
   * присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас;
   *индивидуалните присъствени занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие;
   *провеждане на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки;
   *посещения в детските градини и яслите, както и за деца в предучилищна възраст, които посещават предучилищни групи в училище.

   Приложено публикуваме и ЗАПОВЕД № РД09-3610/31.12.2020 на г-н Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, отнасяща се до обучението на учениците от 5-12 клас.

   Пазете се и бъдете здрави!
   м. декември 2020 година


   Обучение от разстояние в електронна среда


   м. декември 2020 година
   Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването

   Уважаеми родители, ученици и учители, запознайте се със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на министъра на здравеопазването.

   • Учебните занятия за учениците от начален етап (І-ІV клас) ще се провеждат присъствено в училище, считано от 04.01.2021 г. (понеделник);
   • Учебните занятия за учениците от прогимназиален етап (V-VІІ клас) ще  продължат да се провеждат от разстояние в електронна среда по досегашния ред.

   Пазете се и бъдете здрави!
   м. декември 2020 година


   Нова учебна сграда в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

   С подкрепата на Община Раковски, на 5 октомври 2020 г., бе открит нов учебен корпус в училището ни. В сградата ще се обучават учениците, които през 2020/2021 уч. година са в І-ви клас, считано от 09.10.2020 г..

   Благодарим на Община Раковски, че винаги ни подкрепя и е наш верен партньор в образованието и възпитанието на нашите ученици!


   5 октомври 2020 година
   Класна стая на открито

   Класна стая на открито с г-жа Лиляна Кисова - едни рисуват с листа, други с тебешир, а трети с пластилин.

   1 октомври 2020 година
   Европейски ден на езиците

   Днес, учениците от IV клас представиха проектите си, с които отбелязахме Европейския ден на езиците.
   26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците. Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.
   26 септември 2020 година
   Европейски ден на спорта

   Днес, 25.09.2020 г в ОУ “Христо Ботев” бе отбелязан Европейския ден на спорта. Организирани бяха различни подвижни игри за начален курс, а за прогимназия - състезания по футбол, баскетбол и лека атлетика. Целта на проявата е повишаване на физическата активност на учениците, нови идеи за спортуване и стимулиране към здравословен начин на живот.

   25 септември 2020 година
   Пълни отличници на випуск 2020 година

   Завършва една различна и трудна учебна година.
   Поздравяваме и благодарим за труда и усилията на всички наши ученици, родители и учители!

   За нас е чест да ви представим пълните отличници на випуск 2020 г. (завършили ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски с пълно отличие 5, 6 и 7 клас):

   1. Мариана Жекова - VІІ а клас;
   2. Пламен Станчев - VІІ а клас;
   3. Радостин Гавраилов - VІІ а клас;
   4. Сара Ненкова - VІІ а клас;
   5. Симона Пеева - VІІ а клас;
   6. Сияна Гиева - VІІ а клас;
   7. Анджелина Инджова - VІІ б клас;
   8. Десислава Демерджиева - VІІ б клас;
   9. Мария Друмчийска - VІІ б клас;
   10. Миленка Айлова - VІІ б клас;
   11. Ренета Пеева - VІІ б клас.

   Благодарим, деца! За нас беше чест да сте наши ученици! Успешен прием!

   2 юли 2020 година

   Дистанционно обучение в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

   Уважаеми родители и скъпи деца, в навечерието на нашия патронен празник, искаме да изкажем нашите благодарности към Вас като партньори в дистанционното обучение.

   Благодарим за вашата неизменна подкрепа и доверие!

   Представяме Ви малка част от общата ни работа - https://padlet.com/domovchiyska/qyqfksvefvljoo9k

   1 юни 2020 година
   Състезание "Буквоплет"

   Днес се проведе състезание "Буквоплет" за учениците от ІІ-ри клас. Те показаха колко много са научили и как добре се справят с правописа на думите в българския език.
   Благодарим на организаторите, гостите и всички участници за положените усилия и положителни емоции.
   Гордеем се с нашата победителка Ивайла Драгоева от ІІ а клас и ѝ желаем успех на следващия етап на състезанието.
   5 март 2020 година

   Научни публикации на наши преподаватели в списание "Професионално образование", книжка 1/2020 година

   В книжка 1 за 2020 година списание "Професионално образоване" на изд.Аз-буки, са публикувани статии на преподаватели от ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски.
   Гордеем се с опита, който споделят колегите ни, идеите и решенията на проблемите, подкрепата на мотивацията на учители и ученици, създаването на условия за удовлетвореност от постигнатите резултати.

   Считаме за изключително важно популяризирането на успехите и добрите практики на нашите преподаватели.
   И най-големият успех е безмислен, ако не бъде споделен и не даде възможност на други хора да се възползват от него.
   Поздравления, колеги!

   4 март 2020 година
   Състезания по английски език Speilling Bee и Hippo

   На 04.03.2020 г. за поредна година ОУ "Христо Ботев " излъчи победителите си в Националното състезание по правопис на английски език. Първо място зае Натали Антонова , IV клас , а заедно с нея на Областното състезание ще ни представлява и Петър Андонов, VII кл.
   Скъпи гости ни бяха и вече порасналите пчелички - Мариела Антонова и Лияна Бориспасова, която е и Национален финалист от 2019г. Благодарим на всички ученици, които положиха усилия и се явиха на "Spelling bee"! На двамата ни претенденти пожелаваме успех на следващия кръг!

   На 21.02.2020 г. в училището ни се проведе проведе първият кръг от Международната олимпиада по английски език "HIPPO". Деца от трети до седми клас използваха знанията си по английски език в три категории. С нетърпение ще очакваме резултатите през м.март.
   4 март 2020 година

   Ученически игри 2019/2020 учебна година

   Чудесно представяне на Ученически игри 2020 година общински кръг в категории футбол и тенис на маса!
   Пожелаваме успех и на областните кръгове на игрите.
   Екипът на ОУ "Христо Ботев" изказва своите искрени благодарности и поздравления на г-жа Мариана Терзийска - ръководител на училищните отбори!
   Нова година - нов интериор

   Представяме ви част от новото училищно пространство. В ценралната част на основната сграда, може да разгледате проектите на учениците от VІ клас по "Човекът и природата", с преподавател г-жа Валентина Иванчева, на тема "Електрическа верига".
   Новите информационни табла по НП "Иновации в действие" и програма Еразъм+ представят отблизо работата на учителите и учениците по съответните програми.   

   17 януари 2020 година

   НП "Иновации в действие" - 2019/2020 учебна година

   На 27.11.2019г. по НП "Иновации в действие" учители и ученици от ОУ "Христо Ботев" гостуваха на ОУ "Васил Петлешков", гр.Пловдив. Там те наблюдаваха два интердисциплинарни урока - в III-ти и в VI-ти клас, подготвени от г-жа Даскалова, г-жа Маврова и г-жа Димитрова. Изненада за всички бяха вкусните формули за обем и плътност.

   Гостуването продължи с работна среща за споделяне на добри практики между училищата партньори, на която присъстваше и г-н Василев, експерт от РУО-Пловдив.

   Директорите, г-жа Алексиева и г-жа Зрънчева останаха много доволни от обмена на добри практики по време на двете визити - в ОУ "Христо Ботев" /на 13.11/ и в ОУ "Васил Петлешков" /на 27.11/,и се разбраха сътрудничеството между двете иновативни училища да продължи и занапред чрез нови проекти.

   29 ноември 2019 година

   НП "Иновации в действие" - 2019/2020 учебна година

   На 13 ноември 2019 година, в училището ни бе проведена среща по НП "Иновации в действие". В срещата взеха участие 8 учители и 4 ученици от иновативно ОУ "Васил Петлешков" - гр. Пловдив и 8 учители от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Драгичево, обл. Перник.

   Гостите участваха в два открити урока, в които бе онагледено използването на информационни приложения в учебния час, чрез практико-приложни задачи.

   В V в клас по математика, учениците на г-жа М. Домовчийска, показаха как използват приложенията Padtet, Quizizz и платформа Mathigon за решаване на тестове, представяне на домашни и самостоятелни задачи и решаване на практико-приложни задачи.
   В VІ б клас по английски език, учениците на г-жа М. Лесова, показаха как използват Quizizz и Flipgrid в където онлайн представят видео заснемане на техните домашни и самостоятелни работи, чрез което усъвършенстват своите компетентности, свързани със слушане, говорене и презентиране пред публика.

   Срещата продължи с работна среща за споделяне на добри практики между училищата партньори, разглеждане на училището ни и разговори с родители и гости.

   Благодарим на нашите гости за добрите думи и споделените идеи и практики. Ще продължим с дейностите по НП "Иновации в действие", като на 27.11.2019 г. посетим партньорите ни от иновативно училище ОУ "В. Петлешков" - гр. Пловдив.


   18 ноември 2019 година

   Вестник "Ботевци"

   Представяме Ви 2-ри и 3-ти брой на вестник "Ботевци".

   Вестникът се подготвя от група за занимания по интереси с ръководител г-жа Невена Бодушка - учител по история и цивилизации.

   2 юли 2019 година
   Родителска среща във връзка с Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст

   На 29.05.2019 г. в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски бе проведена информативна родителска среща с родителите на децата, които предстои да бъдат записани в подготвителна група 5 и 6 годишни, през 2019/2020 уч. година. 100% от децата в ПГ в училище са от ромски произход.
   На срещата, освен родители и ръководството на училището, присъстваха: г-н Веселин Делипетров - секретар на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Раковски, г-жа Гинка Чулева от отдел "Закрила на детето" гр. Раковски, г-жа Ана Лачева от Социално подпомагане - гр. Раковски, г-жа Красимира Патазова и г-н Атанас Атанасов и г-жа Пенка Ячева от ЦОП- гр. Раковски, г-жа Печева - директор на ДГ "Щастливо детство" - гр. Раковски и г-н Иван Гаджев - от РУП Раковски. По покана на Центъра за обществена подкрепа на срещата присъстваха и сем. Русеви, като медиатори.
   На срещата бяха обсъдени настоящите правила и задължения на родителите към образованието на децата им, добрите примери, успешните начини, методи и действия за превенция на ранното отпадане и др. текущи въпроси.
   Надяваме се, добрият диалог, на който поставихме началото на тази среща, да продължи и в бъдеще.
   29 май 2019 година
   Вестник "Ботевци"

   Представяме Ви 1-ви брой на вестник "Ботевци".

   Вестникът се подготвя от група за занимания по интереси с ръководител г-жа Невена Бодушка - учител по история и цивилизации.

   21 май 2019 година
   Спечелен проект по програма Еразъм+

   Happy, happy, happy! Erasmus+ KA1 project approved!

   Отличната квалификация на педагогическите специалисти на ОУ “Христо Ботев“ винаги е била приоритетна цел в стратегията на училището. Щастливи сме да споделим радостта си – проект „Иновации за активно учене“ по програма Еразъм+ КД1 е одобрен от Европейската комисия и ще стартира от 1.06.2019г. Той включва обучение на на учители от училището в следните тематични направления: "Въведение в кодирането и роботиката", "Съдържателно-езиково интегрирано обучение в начален етап" и "Обърната класна стая" във Флоренция, Италия.

   Скъпи деца, очакват Ви много нови приключения по пътя на знанието и Вашите учители ще са готови да Ви поведат към тях!
   18 май 2019 година
   Конкурс "Животът на един щъркел"

   Гордеем се с нашите победители - Йоана Гендова и Росен Плачков! Благодарим на всички деца, които се включиха с рисунки в конкурса!

   18 май 2019 година
   Открит урок по Конституция

   Днес, 16.04.2019 г. отбелязахме 140 години от приемането на Търновската конституция, с открит урок по история и цивилизации в VІ-ти и VІІ-ми клас.

   Урокът започна с кратка презентация, подготвена от Джесика Иванова, Мариела Антонова, Михаела Ячева и Терез Земярска от 7. клас. В хода на инициативата, под ръководството на г-жа Невена Бодушка, учениците работиха в групи, като "либерали", "консерватори" и "народни представители".
   Всяка от групите на "либералите" и "консерваторите" имаше за задача да представи идеите и вижданията си, с които на убеди членовете на групата на "народните представители" за кого да гласува.

   Благодарим на всички наши ученици, които се включиха в открития урок по Конституция.

   16 април 2019 година

    
   Copyright 2015. All rights reserved.
   Назад към съдържанието | Назад към главното меню