Образци на документи - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
Документи
Административни документи
Заявления за извиняване на отсъствия по уважителни причини:
Движение на ученици
  • заявление за записване на ученик (.pdf)
  • заявление за записване на ученик (електронно попълване и подаване)

Уведомителни писма до родител

Трудовоправни отношения
Заявление за отпуск

Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието