Ученически съвет - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
Ученици
Председател:
Алекс Романов - VІІ б клас

Заместник-председател:
Рая Домовчийска - V а клас

Членове:
Мериян Храненикова - V б клас
Мануела Тепикова - V в клас
Николай Станчев - V г клас
Елеонора Пеева - VІ а клас
Ива Кочева - VІ в клас
Александра Гендова - VІІ а клас
Габриела Матанска - VІІ б клас
Денислава Видева - VІІ в клас
Моника Плачкова - VІІ г клас

Подпомагащи ученическия съвет:
Пенка Ячева - пед. съветник
Мария Домовчийска - зам.-директор, учебна дейност
Виктория Иванчева - зам.-директор, учебна дейност


Инициативи
Музикален звънец
От учебната 2023/2024 година във всички сгради и стаи на училището ни е изграден училищен музикален звънец. Музикалните файлове за начало и край на учебните часове, както и музиката през голямото междучасие се предлагат и избират от ученическия съвет.
Всеки ученик може да предложи своята любима песен или мелодия, като изпрати предложението си на членовете на съвета. Това може да направите и онлайн, като попълните формата - музикални предложения  

Училищен вестник "Ботевски хроники"
Устав
Устав на ученическия съвет към ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски
Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието