Анкета - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
Родители
Анкета
Уважаеми родители, Вашето мнение за качеството на обучение и образование е важно за нас.

Попълването на тази анкета и обобщаването на резултатите ще се използва само за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение и предприемане на съответните мерки и действия, които биха довели до повишаване на качеството на предлаганите от нас образователни дейности.

Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието