Библиотеки - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
Ученици
Къщички на книгите
Училищната библиотека в училище е организирана по иновативен и нестандартен начин, а именно спрямо класната стая или кабинет по учебен предмет в който се намират те в т. нар. от нашите ученици "Къщички на книгите". Това предоставя разнообразни възможности за развиване на читателската култура, комуникационната компетентност и уменията за работа в екип, на критическото и аналитично мислене, дигиталната компетентност, лидерските и презентационни умения, емоционалната интелигентност и уменията за личностно развитие, включително за формиране на „дизайн мислене”.

Желанието на екипът ни от учители е да се разгърне целият потенциал на всеки ученик, да се развиват естетически критерии и вкус към четенето.
Повишената мотивация за четене, ангажираността и активното участие в инициативите и дейностите, провеждани в библиотеката на класната стая, доказват, че с общи усилия книгата може да намери пътя до всеки ученик. Лесният достъп до научна и художествена литература е успешна формула в търсенето на добри практики за насърчаване на четенето у нашите ученици.

Библиотечният фонд е създаден и се обновява редовно със средства от дарения, проекти и програми.     
библиотеки
Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието