Екип - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
За нас
Директор
Кремена Алексиева

Заместник директор, учебна дейност
Мария Домовчийска - портфолио

Заместник директор, учебна дейност
Виктория Иванчева
Предучилищно образование
Подготвителна група 5 и 6 годишни деца
Мария Иванова

Начален етап
І клас
Даниела Говедарска, Биляна Марушкина
Мария Котова, Александра Паршикова
Павлина Матейчина, Христиана Тачева
Ивелина Ружина, Гюлфер Ибрям
Мария Антонова, Габриела Иванова

ІІ клас
Павлина Плачкова, Ивана Лесова
Росица Изевкова, Радостина Пунчева
Елена Гаджева, Камелия Чолакова
Татяна Лесова-Говедарова, Николина Фотева

ІІІ клас
Мая Драгоева, Кристиян Айлов
Галина Иванчева, Таня Чукурлиева
Лиляна Кисова, Екатерина Друмчийска
Соня Кабаиванова, Соня Радулска-Храненикова

ІV клас
Ана Боргоджийска, Ана Димитрова
Янка Арлашка, Ангелина Генчева
Мария Чепишева, Златка Николова
Диляна Петрова-Изевкова, Марина Мирчева

Английски език в начален етап
Веселина Гаджева
Милена Лесова

Прогимназиален етап
Български език и литература
Снежана Царова
Мария Ряпова
Петър Кривчева
Невена Бодушка

Английски език
Моника Даржалиева-Косова
Милена Лесова

Математика
Мария Домовчийска
Светослава Гълъбова
Екатерина Сейрекова
Венелин Чернашки

Компютърно моделиране и информационни технологии
Галя Орешкова
Невена Ружина

История и цивилизации
Иванка Комитова

География и икономика
Венелин Чернашки
Иванка Комитова
Петър Земярски

Човекът и природата, Биология и здравно образование
Валентина Иванчева

Физика и астрономия
Светослава Гълъбова

Химия и опазване на околната среда
Кремена Алексиева
Валентина Иванчева

Музика
Лидия Пенишева

Изобразително изкуство
Петър Земярски

Технологии и предприемачество
Невена Ружина

Физическо възпитание и спорт, Спортни дейности
Мариана Терзийска
Желязко Атанасов
Мария Антонова
Педагогически съветник
Пенка Бакърджиева-Ячева

Психолог
Недослава Николова

Логопед
Николина Фотева
Галина Иванчева

Ресурсни учители
Недослава Николова
Желязко Атанасов

Административен персонал
Главен счетоводител
Славка Говедарска

Завеждащ административна служба
Мария Пеева

Помощно-обслужващ персонал
Йосиф Гендов - огняр
Кирил Алексиев - работник поддръжка на сгради
Валентин Търновалийска - пазач-портиер
Радка Гендова - чистач/хигиенист
Терезе Пеева - чистач/хигиенист
Любомира Кисова - чистач/хигиенист
Елена Йовчева - чистач/хигиенист
Пенка Бонева - чистач/хигиенист
Катя Неделчева - чистач/хигиенист
Катя Стоянова - чистач/хигиенист

Здравно обслужване
Ваня Рабаджийска - медицинска сестра

Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието