ОУД - ОУ "Христо Ботев" - град Раковски

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ОУД

Проекти
2022/2023 учебна година

Образование за утрешния ден


Извънкласни дейности:

1. Да кодираме заедно, ръководител: Венелин Чернашки, Занятия: Четвъртък – 2-4 часа от 13:20 часа, външен корупс, компютърен кабинет. Брой ученици: 19.Публична изява

Представяме Ви публична изява на клуб "Да кодираме заедно", с ръководител г-н Венелин Чернашки, по проект "Образование за утрешния ден":


2020/2021 учебна година

Образование за утрешния ден


Клубове по интереси:

1. На ТИ с ИТ, ръководител: Невена Ружина, Занятия: Понеделник – 2 часа от 14.00 часа; Петък – 2 часа от 14.45 часа, ет. 1, компютърен кабинет №1. Брой ученици: 15.Публична изява

Представяме Ви публична изява на клуб "На ТИ с ИТ", с ръководител г-жа Невена Ружина, по проект "Образование за утрешния ден" - https://sway.office.com/uXB23UK7Pc7nBlT3?ref=Link


2019/2020 учебна година

Образование за утрешния ден


Клубове по интереси:

1. DigiClub, ръководител: Милена Лесова, Занятия от 20.01.2020г. до 30.06.2020г. Брой ученици: 16;
2. В света на компютрите, ръководител: Боряна Гиева, Занятия от 16.01.2020г. до 10.06.2020г. Брой ученици: 16;
3. Дигитално ателие, ръководител: Венелин Чернашки, Занятия от 20.01.2020г. до 30.06.2020г. Брой ученици: 16.Публична изява

Представяме Ви публични изяви на клуб "DigiClub", с ръководител г-жа Милена Лесова, по проект "Образование за утрешния ден":

  1. Онлайн дискусия на тема: "За или против дигиталните устройства" присъстваха участниците в клуба, някои родители и г-жа Невена Ружина - https://oubotevbg-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/lesova_oubotev_bg/EYT_v5gOJuJKtmM7M8K-UjIB9nKx-2EJmxxSTMFKCy0akg
  2. Стаите на тайните в училище ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски - представителна изява на DigiClub - 6 клас  - https://forms.gle/hSsSwMPqfMtVLspH7

Публична изява

Представяме Ви публична изява на клуб "Дигитално ателие", с ръководител г-н Венелин  Чернашки, по проект "Образование за утрешния ден" - https://sway.office.com/VmxESMDwfuHOrf3s?ref=Link


Публична изява

Представяме Ви публична изява на група "В света на компютрите" с ръководител г-жа Боряна Гиева, по проект "Образование за утрешния ден" - https://read.bookcreator.com/rCN8LecO7rWodMhaSG8B554Ly9I2/wwWx2vv3TGmlm1fwzXmYwA 
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад към съдържанието | Назад към главното меню