Училищни документи - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
Документи
Учебна 2023/2024 година
Графици
Нормативи

  • Форми на обучение - дневна, комбинирана, индивидуална и самостоятелна, съгласно раздел ІV на Правилник за дейността на училището

Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието