Олимпиади и състезания - ОУ "Христо Ботев", гр. Раковски

Към съдържанието
Ученици
Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас - 30.03.2024 г., МГ-Пловдив

Национално математическо състезание "Европейско кенгуру"
Поздравления за нашите ученици и техните учители постигнали най-високи резултати на национално математическо състезание "Европейско кенгуру":
* Мариан Ивайлов Станев от І в клас-  45 точки, което е 26-ти резултат от общо 829 явили се.
* Милен Тонев Донев от ІІ в клас - 67 точки, което е 19-ти резултат от общо 953 явили се.
* Павлин Веселинов Мандраджийски от ІІІ б клас – 67 точки, което е 14-ти резултат от общо 933 явили се
* Александър Иванов Гендов от ІV а клас – 62 точки, което е 20-ти резултат от общо 731 явили се.
Браво, деца! Гордеем се с вас!

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас - 30.03.2024 г., МГ-Пловдив

Уважаеми родители и ученици, информираме Ви, че съгласно заповед № РД- 01-135/ 08.03.2024 г. на началника на РУО-Пловдив:

Училището координатор - МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив, област Пловдив е определено да бъде и домакин за областния кръг на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас през учебната 2023/2024 година.
За участието си в състезанието родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, в срок до 10 работни дни преди състезателния ден (15.03.2024 г.) подава до директора на училището, в което ученикът се обучава, заявление за участие и декларация за информираност и съгласие.
  При липса на изрично изразено съгласие:
  1. резултатите на съответния ученик от състезанието се обявяват публично с фиктивен номер вместо имената на ученика.
  1. се предоставя възможност същите да не бъдат включени в снимковия материал.

Пролетното математическо състезание
за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2024 г. от 9,00 часа като времето за работа на учениците е 4 часа и 30 минути.                

Учениците е нужно да се явят в училището домакин – МГ (ул. „Чемшир“, №11, ЖК „Христо Смирненски“, Пловдив) не по-късно от 8,30 часа като носят със себе си ученическа карта или друг вид документ за идентифициране на самоличността, химикалка, молив и чертожни инструменти. Състезанието е анонимно.


Национално математическо състезание "Европейско кенгуру"

Днес - 21.03.2024 г., общо 105 ученици от начален етап участваха в национално математическо състезание "Европейско кенгуру". Малките смелчаци работиха 90 минути върху решенията на математически задачи, свързани с логика, съобразителност и комбинативност.

Отговорите на задачите са публикувани на сайта на училището координатор на състезанието СУ "Св. П. Евтимий", гр. Пловдив - https://patriarcha.com/wp-content/uploads/2024/03/%D0%9E%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8-2024.pdf
Изпитните тестове също ще бъдат публикувани на сайта на училището координатор утре 22.03.2024 г., а резултатите на учениците ще бъдат обявени до 04.04.2024 г., съгласно регламента на състезанието.
21 март  2024 година


Олимпиади и състезания


График на провеждане на олимпиадите през учебната 2023-2024 година в ОУ "Христо Ботев" - гр. Раковски

1. Олимпиада по "Математика" - 09.12.2023 г., начало 09:00 часа.
2. Олимпиада по "Физика" - 09.01.2024 г., начало 14:00 часа.
3. Олимпиада по "Географика и икономика" - 10.01.2024 г., начало 14:00 часа.
4. Олимпиада по "История и цивилизации" - 11.01.2024 г., начало 14:00 часа.
5. Олимпиада по "Химия и опазване на околната среда" - 15.01.2024 г., начало 14:00 часа.
6. Олимпиада по "Знам и мога " за ІV клас  - 20.01.2024 г., начало 09:00 часа.
7. Олимпиада по "Български език и литература" - 24.01.2024 г., начало 14:00 часа.Created by mariya Domovchiyska
свържете се с нас!
Назад към съдържанието